Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Laag Holland

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het dekken van de kosten voor de provinciale doelen binnen het integrale gebiedsprogramma Laag Holland waarin onder provinciale regie en in samenwerking met alle relevante partners wordt gewerkt aan de integrale opgaven voor natuur, landbouw, water, bodemdaling, klimaat, recreatie en landschap en aan de daarbij behorende projecten.

Instellingsbesluit

Laatste begrotingswijziging 2020

Bestedingsplan

Operationeel doel

6.1.4

Toelichting stortingen

Storting is conform Laatste Begrotingswijziging 2020 € 4,2 miljoen

Toelichting onttrekkingen

Er zijn twee subsidies buiten UVR verstrekt: € 200.000 voor het Recreatief Grid Laag Holland en € 230.000 voor Vitaal Platteland Alkmaarder- Uitgeestermeer.

Toelichting stand

De stand eind 2020 is € 3,7 miljoen en is bedoeld voor subsidies buiten UVR aanvullend op de specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39