Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

a. verstrekken van onderhouds- en restauratiesubsidies ten behoeve van provinciale monumenten;
b. verstrekken van een onderhoudssubsidie voor molens in Noord-Holland.

Instellingsbesluit

Instellingsbesluit van het fonds stamt van voor 1989.

Bestedingsplan

Operationeel doel

7.4.1

Toelichting stortingen

Totale storting betrof 6,4 mln in 2020:
- De jaarlijkse reguliere storing betreft 1 mln
- de storting Rijksmiddelen voor restauratie betreft 3,5 mln
- Storting ter aanvulling vanuit provincie kaderbrief 2019 voor UvR rijksmonumenten 2,2 mln

Toelichting onttrekkingen

Totaal aan ontrekkingen was 7,4 mln met onderstaande onderbouwing:
- UVR herbestemming/haalbaarheidsonderzoek
- Herijking provinciale monumentenlijst
- Herbestemming Loods
- UvR Onderh.Prov.Monum. NH
- UVR restauratie Rijksmonumenten NH
- UVR culturele evenementen

Toelichting stand

Het eindsaldo per 31-12-2020 is € 4.2 mln. Dit is bedoelt voor:
-UVR herbestemming/haalbaarheidsonderzoek
-Herijking provinciale monumentenlijst
-Herbestemming Loods
-UvR Rest.Prov.Monum.
-UvR Onderh.Prov.Monum. NH
-UVR restauratie Rijksmonumenten NH
-UVR culturele evenementen
-ROP
-Molens

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39