Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Landschap

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Investeren in groene ruimte voor rust en ontspanning in onze dichtbevolkte provincie.

Instellingsbesluit

Begroting 2020

Bestedingsplan

Operationeel doel

6.3.2

Toelichting stortingen

Conform de Begroting is er in 2020 € 300.000 gestort in deze reserve

Toelichting onttrekkingen

Geen

Toelichting stand

Volgt uit het Bestedingsplan.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39