Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Uittreding Goois Natuurreservaat

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserveren van middelen voor de uittreding uit het Goois natuurreservaat.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

6.2.1

Toelichting stortingen

De voorziening van € 6,5 miljoen voor de voorgenomen uittreding uit het Goois Natuurreservaat is bij de Jaarrekening 2019 vrijgevallen en in de reserve Uittreding Goois Natuurreservaat gestort

Toelichting onttrekkingen

Geen

Toelichting stand

Bedrag is bestemd voor de afkoopsom van de voorgenomen uittreding uit het Goois Natuurreservaat.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39