Toelichting op de balans

Passiva

De netto-vlottende schulden zijn toegenomen met circa € 7 miljoen. Dit betreft voornamelijk een toename in het rekening-courant met het Nazorgfonds. In voorgaand boekjaar was dit rekening-courant opgenomen onder de overlopende passiva. In dit boekjaar is deze opgenomen onder de kortlopende schulden, omdat de post meer de aard van een kortlopende schuld heeft. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn ook de vergelijkende cijfers aangepast.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39