Programmaverantwoording 2020

7. Cultuur en Erfgoed

Doelenboom

Maatschappelijk doel

De provincie koestert de rijke geschiedenis en het unieke cultuurlandschap van Noord-Holland. De kenmerkende cultuurhistorische structuren, archeologische vindplaatsen en de vele monumenten verhogen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en zijn inspiratie bij ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen. Daarom investeert de provincie in behoud, beheer en kennis van monumenten en archeologie. Ze ondersteunt initiatieven voor duurzame herbestemming. Daarnaast draagt de provincie bij aan de ontwikkeling van regionale culturele netwerken en versterkt ze de cultuureducatie op scholen.
Door het zelfinitiatief te stimuleren versterkt de provincie de sociale samenhang en vitaliteit van lokale gemeenschappen. Ook hier is kennisdeling een belangrijke factor, met name bij het verduurzamen van sportaccommodaties.

Wettelijk beleidskader

Provinciaal beleidskader

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

32.750

3,7 %

Baten

11.062

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39