7. Cultuur en Erfgoed

7.3 Behouden van kwaliteit van cultuurlandschap

Toelichting

Prioriteiten:

  • De Omgevingsvisie en -verordening vragen andere samenwerkingsvormen. De provincie heeft bestaande instrumenten omgevormd tot gebieds- en ontwikkelingsgerichte instrumenten ter ondersteuning van onze partners.
  • De provincie heeft zich ingezet om een bijdrage te leveren aan het versterken en benutten van de provinciale cultuurhistorische structuren en het landschap door maatwerk te verzorgen en een gebiedsgerichte aanpak.  
  • De provincie heeft zich ingezet om de publieksfunctie van het archeologisch depot te vergroten zodat archeologie nog toegankelijker wordt gemaakt voor een breed publiek.

Omgevingsfactoren:

  • Opgaven zoals woningbouw en mobiliteitsbehoefte, energietransitie en verduurzaming in de landbouw, zijn van invloed op het cultuurlandschap. De provincie wil er tevens voor zorgen dat de kwaliteit van het cultuurlandschap bewaard blijft. Dit betekent dat er soms bij afwijkende belangen keuzes gemaakt moeten worden.
  • Er is wettelijk vastgelegd dat bij ruimtelijke ingrepen de verstoorder verantwoordelijk is voor zorgvuldig archeologisch onderzoek en eventuele opgravingen. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de ruimtelijke bescherming van archeologische waarden. Daarbij is de provincie afhankelijk van gemeenten als het gaat om het zorgvuldig en tijdig uitvoeren van onderzoek en opgravingen. De provincie is eigenaar van het archeologisch vondstmateriaal en ziet toe op het deponeren ervan.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39