7. Cultuur en Erfgoed

7.2 Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

Beleidsdoel 7.2

Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

7.2.1

Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen

3.518

10.863

10.828

35

Totaal lasten

3.518

10.863

10.828

35

Totaal baten

Totaal saldo

3.518

10.863

10.828

35

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

3.518

10.863

10.828

35

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39