7. Cultuur en Erfgoed

7.2 Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

Toelichting

Prioriteiten

  • De landelijke maatregelen ter bestrijding van COVID-19 hebben een grote impact gehad op de culturele sector. Er is prioriteit gegeven om gemeenten te helpen de sector op korte termijn te ondersteunen.
  • Het ondersteunen van culturele instellingen in Noord-Holland in samenwerking met gemeenten.
  • Het ontwikkelen van kennis en netwerk culturele infrastructuur.
  • Het stimuleren van en participeren in regionale cultuurnetwerken.
  • Het toegankelijk en bereikbaar houden van het provinciaal bibliotheeknetwerk.
  • Het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van matching van het programma cultuureducatie met kwaliteit met gemeenten en OCW.

Omgevingsfactoren:
De langdurige economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis op de culturele sector is van invloed op het huidige en toekomstige beleid.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39