7. Cultuur en Erfgoed

7.1 Uitvoeren van welzijnstaken

Beleidsdoel 7.1

Uitvoeren van welzijnstaken

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

7.1.1

Verbeteren van sportvoorzieningen en van de leefbaarheid in kleine kernen

260

269

216

53

Totaal lasten

260

269

216

53

Totaal baten

Totaal saldo

260

269

216

53

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

260

269

216

53

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39