7. Cultuur en Erfgoed

7.1 Uitvoeren van welzijnstaken

Toelichting

De provincie stimuleert de vitaliteit van gemeenschappen. Dat doet de provincie door het zelfinitiatief van gemeenschappen te stimuleren via een subsidie aan Dorpswerk Noord-Holland . Via Dorpswerk worden initiatieven ondersteund op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang, waaronder de organisatie van (digitale) bijeenkomsten voor dorpshuizen voor informatie- en kennisuitwisseling over actuele ontwikkelingen, zoals corona.

Sporten ziet de provincie ook als een belangrijk middel om samenhang in een gemeenschap te versterken. In vrijheid en zonder discriminatie sporten is belangrijk. Het gaat om sporten met elkaar en in acceptatie ongeacht persoonlijke voorkeuren. Ook vindt de provincie het belangrijk dat sportaccommodaties verduurzamen, zodat zij op termijn besparingen kunnen inboeken wat de toekomstbestendigheid weer versterkt. In 2020 is de Beleidsnotitie Sport vastgesteld. In de beleidsnotitie zet de provincie in op kennisdeling. De provincie heeft Sportservice Noord-Holland de
opdracht verleend voor het continueren van de kennisfunctie Sport. Hier adviseren zij gemeenten en de
provincie over landelijke ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden op het sportdossier. In 2020
voerden zij namens de provincie een aanvullende opdracht uit voor het verkennen van het netwerk van de roze sport. Daarnaast heeft de provincie een aantal bijeenkomsten georganiseerd met belangenorganisaties in het kader van de acceptatie van LHBTIQ in de sport.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39