7. Cultuur en Erfgoed

7.3 Behouden van kwaliteit van cultuurlandschap

Toelichting

Om het verhaal van de cultuurhistorische structuren voor een breed publiek toegankelijk te maken zijn in 2020 verschillende methoden ingezet. Het digitaal verhalenplatform Oneindig Noord-Holland besteedde aandacht aan provinciale monumenten en hun bewoners, introduceerde een historische kalender en koppelde de bestaande verhalen aan geografische locaties. Iedereen kan nu op basis van de eigen actuele locatie beschikbare verhalen over de directe omgeving bekijken. De historische beeldcollectie Provinciale Atlas is deels gebruikt voor verschillende fysieke en digitale tentoonstellingen : een expostie over de Beemster in Huis van Hilde, de tentoonstelling ‘Nieuw licht’ (nieuwe aanwinsten provinciale atlas) en de documentaire foto-opdracht over herbestemming die te zien was in Paviljoen Welgelegen. De digitale beeldbank van de Provinciale Atlas is aangevuld en verbeterd.
In 2020 gaf de provincie ondersteuning aan de regionale beeldverhalen. In samenwerking met gemeenten in het Noordzeekanaalgebied werd de ‘Week van de industriecultuur ’ georganiseerd. Het industrieel erfgoed en de identiteit van het Noordzeekanaalgebied wordt ingezet om de regio toeristisch en recreatief te versterken. Er werden culturele en creatieve activiteiten voor een breed publiek georganiseerd die deels fysiek en deels online plaatsvonden vanwege aangescherpte coronamaatregelen. In 2020 is de deelname van de provincie aan het landelijke themajaar ‘Ode aan het landschap ’ in 2021 voorbereid. Tientallen organisaties en gemeenten sluiten aan om culturele activiteiten rondom het thema onder de aandacht te brengen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Regionale beeldverhalen (aantal campagnes)

Aantal

3

2

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39