7. Cultuur en Erfgoed

7.3 Behouden van kwaliteit van cultuurlandschap

Beleidsdoel 7.3

Behouden van kwaliteit van cultuurlandschap

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

7.3.1

Cultuurhistorische waarden landschap versterken

651

995

950

45

7.3.2

Kennis cultuurhistorische structuren vergroten

846

820

738

82

7.3.3

Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

2.088

1.851

1.879

-28

Totaal lasten

3.585

3.666

3.568

98

Totaal baten

-30

-30

-9

-21

Totaal saldo

3.555

3.636

3.559

77

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

3.555

3.636

3.559

77

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39