7. Cultuur en Erfgoed

7.3 Behouden van kwaliteit van cultuurlandschap

Toelichting

In 2020 is de uitvoering van de publieksfunctie in het archeologiecentrum Huis van Hilde binnen de provinciale organisatie gebracht. Sinds december 2020 is Huis van Hilde officieel Archeologiemuseum. De inrichting van de thematische zaal ‘17 e eeuw’ is grotendeels voltooid en de permanente tentoonstelling is aangevuld. Door de landelijke maatregelen ter bestrijding van corona is Huis van Hilde echter grotendeels gesloten geweest voor publiek. De werkzaamheden in het depot voor de wettelijke taak behoud en beheer van de archeologische collectie, zijn wel gecontinueerd. Het gaat daarbij om het registreren van nieuw binnengekomen vondsten en collecties, het geven van bruiklenen aan externe tentoonstellingen en het deelnemen met informatie en vondsten aan tentoonstellingen in Huis van Hilde.
In 2020 zijn ruim 20 opdrachten voor onderzoek aan archeologische vondsten en collecties gegeven. Een belangrijk project is het maken van een synthese van de Noord-Hollandse archeologie in het 1
e millennium. Er zijn twee tentoonstellingen georganiseerd: Over de Beemster-molen (17 e eeuw) en over een bommenwerper (WO2). Naast de archeologische kroniek over 2019 zijn drie rapportages uitgebracht (Beemstermolen, Oosterbuurt versie 2 en Engelmunduskerk), alsmede twee publieksbrochures (Beemstermolen en Hilde). Daarnaast investeerde de provincie in onderzoek en behoud van maritieme vondsten afkomstig van het Palmhoutwrak.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Publiekspublicaties over archeologisch onderzoek

Aantal

4

6

Publiekstoegankelijk maken van collectie (tentoonstellingen)

Aantal

2

2

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39