7. Cultuur en Erfgoed

7.4 Behouden en ontwikkelen erfgoed

Toelichting

Prioriteiten

 • Restaureren en verduurzamen van beschermde monumenten met focus op religieus, industrieel en agrarisch erfgoed.
 • Terugdringen van de restauratieopgave.
 • Herbestemmen en verduurzaming van leegstaand erfgoed.
 • Ontwikkelen van kennis en netwerk.

Over de behaalde resultaten op deze prioriteiten zie 7.4.1.

 • Behoud van de Uitzonderlijke Universele Waarde (OUV) van dit werelderfgoed.
  Deze prioriteit is volledig gerealiseerd, zie verder onder toelichting 7.4.2.
 • Breed uitdragen en bekendmaken van de (OUV) van dit werelderfgoed.
  Deze prioriteit is volledig gerealiseerd, zie verder onder toelichting 7.4.2.

Omgevingsfactoren:

 • Vanwege de coronacrisis is de bijeenkomst van Unesco waar zij over de uitbreiding van de werelderfgoedstatus zou besluiten niet doorgegaan. Unesco neemt nu medio 2021 hierover een besluit.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39