7. Cultuur en Erfgoed

7.4 Behouden en ontwikkelen erfgoed

Beleidsdoel 7.4

Behouden en ontwikkelen erfgoed

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

7.4.1

Investeren in behoud en herbestemming monumenten

6.183

8.554

7.730

824

7.4.2

UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

2.905

3.893

3.658

235

Totaal lasten

9.088

12.447

11.388

1.059

Totaal baten

Totaal saldo

9.088

12.447

11.388

1.059

Storting

7.4.1

Resv. Monumenten

6.751

6.751

6.751

0

7.4.2

Resv. SvA/NHW Werelderfgoed

0

0

0

0

Onttrekking

7.4.1

Resv. Monumenten

-5.510

-8.472

-7.840

-632

7.4.2

Resv. SvA/NHW Werelderfgoed

-1.939

-3.304

-3.214

-90

Resultaat

8.390

7.422

7.085

337

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39