7. Cultuur en Erfgoed

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 7

Cultuur en Erfgoed

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

Lasten

16.451

27.245

25.999

1.246

Baten

-30

-30

-9

-21

Saldo van baten en lasten

16.421

27.215

25.991

1.224

Stortingen reserves

6.751

6.751

6.751

0

Onttrekking reserves

-7.449

-11.776

-11.054

-722

Resultaat

15.723

22.190

21.688

502

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39