6. Groen

6.3 Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

Beleidsdoel 6.3

Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

6.3.1

Aanpak Groen Kapitaal uitvoeren

1.176

1.294

1.224

70

6.3.2

Bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v. groen

901

1.283

960

323

6.3.3

Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

837

4.081

3.530

551

Totaal lasten

2.914

6.658

5.714

944

Totaal baten

-183

-295

-47

-248

Totaal saldo

2.731

6.363

5.667

695

Storting

6.3.2

Resv. Landschap

250

300

300

0

6.3.3

Resv. Cofinanciering Waddenzee

5.000

5.000

5.000

0

Onttrekking

6.3.2

Resv. Landschap

0

0

0

0

6.3.3

Resv. Cofinanciering Waddenzee

0

-3.055

-2.660

-395

Resultaat

7.981

8.608

8.307

300

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39