6. Groen

6.3 Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

Toelichting

Prioriteiten

  • Groen Kapitaal: Versterken van de samenwerking en uitbreiden van het netwerk. Binnen het Platform Groen Kapitaal zijn nieuwe initiatieven en kennisblogs toegevoegd. Als alternatief voor fysieke bijeenkomsten is een Week van het Groene Kapitaal georganiseerd (zie 6.3.1, onderdeel Groen Kapitaal).
  • Betrekken bij Groen. Stabiliseren en bijsturen van het dalend aantal vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is in 2020 gedaald, hoewel ook nieuwe vrijwilligers zich hebben gemeld. Er is – met behulp van de in 2019 uitgevoerde evaluatie – een nieuw meerjarenprogramma 'Betrekken bij Groen' opgesteld, dat vanaf 2021 weer in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd door de natuurorganisaties (zie 6.3.1, onderdeel ‘Betrekken bij Groen’).
  • Waddengebied. Besteding van de Waddenfonds-middelen, waarmee de balans tussen ecologie en economie in het waddengebied wordt versterkt (zie verder 6.3.3).

Omgevingsfactoren

Zie onder beleidsdoel 6.1.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39