6. Groen

6.2 Beheren van de groenstructuur

Beleidsdoel 6.2

Beheren van de groenstructuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

6.2.1

NNN en agrarische natuur beheren

18.810

18.240

17.751

489

6.2.2

Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

7.142

7.656

7.478

178

6.2.3

Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

1.998

3.547

3.346

201

6.2.4

Tegemoetkomingen faunaschade uitkeren

6.176

8.471

7.250

1.221

Totaal lasten

34.126

37.914

35.824

2.090

Totaal baten

-375

-540

-614

74

Totaal saldo

33.751

37.374

35.210

2.164

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

33.751

37.374

35.210

2.164

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39