6. Groen

6.2 Beheren van de groenstructuur

Toelichting

Prioriteiten

  • Zorgvuldig beheer van onze natuur- en recreatiegebieden en onze Noord-Hollandse landschappen en recreatieve routes. Zie de paragrafen 6.2.1 en 6.2.2.
  • Uitvoering van de Wet natuurbescherming en de daarbij behorende taken voor vergunningverlening, handhaving en uitkering van tegemoetkomingen in faunaschade. Zie de paragrafen 6.2.3 en 6.2.4.

Omgevingsfactoren

Zie onder beleidsdoel 6.1.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39