Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Go-gelden

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bedoeld om uitvoering te geven aan de inzet van decentrale arbeidsvoorwaarden-gelden door het Georganiseerd Overleg.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Bestedingsplan

Operationeel doel

8.2.5

Toelichting stortingen

Geen

Toelichting onttrekkingen

Medewerkers die op 1 juli 2017 in dienst waren van de provincie Noord-Holland hebben recht gekregen op een budget van € 4.000, te besteden aan opleidingen (het zogenaamde 'talentbudget'). De uitgaven worden gedekt uit de reserve GO-gelden.

Toelichting stand

De stand van de reserve is voldoende om de resterende 'talentbudget'-rechten van de medewerkers te dekken.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39