Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Investeringen Kunstwerken

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Realiseren van investeringen in kunstwerken.

Instellingsbesluit

Derde begrotingswijziging 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

2.3.2

Toelichting stortingen

In 2020 zijn de volgende bedragen, conform begroting, in deze reserve gestort:
•   Machinerichtlijn € 8.315.000
•   Overheveling vanuit de reserve groot onderhoud wegen € 1.890.000

Toelichting onttrekkingen

In 2020 zijn de volgende bedragen aan deze reserve onttrokken:
•   Overheveling naar reserve Kapitaallasten €  11.280.546.

Toelichting stand

Jaarlijks wordt bij de begroting berekend of de bestemmingsreserve toereikend is voor het variabel onderhoud vaarwegen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39