Toelichting op de balans

Passiva

Reserve MKB innovatie-instrumenten

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel financiële dekking te bieden aan de MKB innovatie-instrumenten

Instellingsbesluit

Bestedingsplan

Operationeel doel

5.3.2

Toelichting stortingen

Stortingen tbv MIT regeling was in 2020 3 mln.
Stortingen tbv PIM en versnellingsprogramma was in 2020 750K
EZK heeft via het provincie fonds 1,8 mio gestort.

Toelichting onttrekkingen

Ontrekkingen voor de MIT regelingen: 1,9 mln.
Ontrekkingen PIM opdrachten waren 0,9 mln
Ontrekking inzake Verschnellingsprogramma GO!-NH opdrachten was 0,3 mln
Onttrekking tbv Beheerskosten voor innovatiefonds waren 0,2 mln
Onttrekkingen tbv innovatiefestival en  Globiliserswaren 0,1 mln

Toelichting stand

Het eindsaldo per 31-12-2020 is € 9,8 mln. De genoemde programma's (PIM opdrachten, versnellingsprogramma G)-NH, MIT regelingen en Innovatie fonds) worden in 2021 voortgezet.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39