Toelichting op de balans

Passiva

Voorziening Financiële Risico’s

Doel

De voorziening dient als buffer voor de opvang van concrete financiële risico’s, waarvan de kans groot is dat deze binnen afzienbare tijd daadwerkelijk tot verplichting zullen leiden.

Instellingsbesluit

Najaarsbericht 2005

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën en Bedrijfsvoering

Looptijd

Ingesteld op: November 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2020

Toelichting stortingen

geen

Toelichting onttrekkingen

geen

Toelichting stand

De huidige stand van deze voorziening wordt gevormd door de bedragen van:
- De Ronde Hoep ad € 2.675.000

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39