Toelichting op de balans

Passiva

Reserve SvA/NHW Werelderfgoed

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het behoud van de Outstanding Universal Value (OUV) van het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam, het uitdragen en breed bekend maken van deze waarde en de restauratie in combinatie met herontwikkeling van forten en andere geschikte gebouwen langs de Stelling.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

7.4.2

Toelichting stortingen

In 2020 hebben geen stortingen plaatsgevonden.

Toelichting onttrekkingen

Totale onttrekking over 2020 is € 3.214.000. Dit is gelijk aan de lasten over 2020,dit zijn met name verstrekte subsidies. Hiervan is de subsidie buiten uitvoeringsregeling van € 2.200.000 aan Gooise Meren de grootste.

Toelichting stand

De eindstand per 31-12-2020 is € 4.156.000. De reserve is voor het uitvoeren van de uitvoeringsagenda Stelling van Amsterdam 2017-2020. Deze zal worden verlengd met 1,5 jaar tot midden 2022.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39