Toelichting op de balans

Passiva

Voorziening Bodemsanering Parnassia

Doel

Uitvoering van bodemsanering van de verontreinigde grond behorend bij het voormalig provinciaal Ziekenhuis (De provincie is verantwoordelijk voor het saneren van deze grond).

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2019

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

4 Milieu

Looptijd

Eindigt op: wanneer bodemsanering Parnassia gereed is.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2020

0

81000

2465000

Toelichting stortingen

n.v.t.

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is € 81.000 besteed aan de bodemsanering vanuit de voorziening

Toelichting stand

De stand van de voorziening is gebaseerd op de nog verwachte uitgaven om de bodemsanering Parnassia af te kunnen ronden.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39