Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. De investeringsimpuls richt zich op drie thema’s: Luchtkwaliteit verbeteren, Intensiveren ruimtegebruik en Circulaire economie stimuleren

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Operationeel doel

5.3.1

Toelichting stortingen

Er zijn geen stortingen gedaan in 2020.

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen stortingen gedaan in 2020.

Toelichting stand

De stand per 31 december 2020 is € 523.000. Dit saldo zal in 2021 worden overgeheveld naar de reserve Ontwikkeling Havencomplexen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39