Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen

Functie

Egalisatiereserve

Doel

Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale vaarwegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO).

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2017

Bestedingsplan

Operationeel doel

2.3.3

Toelichting stortingen

In 2020 zijn de volgende bedragen in deze reserve gestort:
•   Normbedrag variabel onderhoud € 7.902.000
•   Additionele storting ten behoeve van natuurvriendelijke oevers (Motie 110) € 200.000
•   Overhevelingen uit reserve Groen € 1.104.000
•   Overheveling uit reserve Waterrecreatie € 78.000

Toelichting onttrekkingen

In 2020 zijn de volgende bedragen aan deze reserve onttrokken:
•   Uitgaven variabel onderhoud vaarwegen (inclusief externe capaciteitskosten) €  2.519.276;
•   Overheveling naar reserve Groot onderhoud wegen € 1.750.000 conform begroting;
•   Overheveling naar reserve Kunstwerken € 1.890.000
•   Overheveling naar reserve kapitaallasten Vaarwegen € 1.225.200
•   Vrijval ten gunst van de exploitatie conform begroting € 1.146.000;

Toelichting stand

Jaarlijks wordt bij de begroting berekend of de bestemmingsreserve toereikend is voor het variabel onderhoud vaarwegen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39