Toelichting op de balans

Passiva

Staat van het verloop van de voorzieningen (art. 55 BBV)

Toelichting voorzieningen

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39