Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor het uitvoeren van studies voor en bijdragen aan diverse ruimtelijke ontwikkelingen, zoals Bloemendalerpolder en De Kop Werkt.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

5.2.4

Toelichting stortingen

In 2020 hebben geen stortingen plaatsgevonden.

Toelichting onttrekkingen

In totaal is € 2.157.000 onttrokken uit de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling in 2020. Dit geld is besteed aan de subsidie voor de Brede School in de Gemeente Weesp.

Toelichting stand

De eindstand per 31-12-2020 is € 3.183.000.
De middelen zijn gereserveerd voor de kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder, de aanvraag voor de betreffende subsidie is ontvangen in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39