Toelichting op de balans

Passiva

SKNL-functiewijziging ad. € 24,4 miljoen. Dit zijn verplichtingen met een dertigjarige looptijd die van 2002 t/m 2013 zijn aangegaan voor functiewijziging van agrarische grond naar natuurgrond en waarvoor de financiële afhandeling met de decentralisatie van natuurbeleid naar de provincies is gekomen. Hiernaast zijn over de aanvragen uit  2014, en 2015 verplichtingen van totaal € 15,0 miljoen aangegaan. De helft hiervan bestaat uit rentekosten, de andere helft is aflossing. De kosten van deze aflossing van € 7,5 miljoen hebben we in het jaar 2014 al als last genomen.

SVNL-natuur vanaf 2021: € 0,2 miljoen.

Verplichtingen aan RVO.nl voor betaling van zesjarige beschikkingen voor natuurbeheer, afgegeven tussen 2011 en 2016. Vanaf 2017 worden de beschikkingen door de provincie zelf afgegeven.

SVNL-agrarische natuur vanaf 2021: € 17,8 miljoen.

Verplichtingen aan RVO.nl voor zesjarige beschikkingen voor agrarisch natuurbeheer afgegeven vanaf 2011. De RVO.nl verzorgt EU-cofinanciering op deze beschikkingen (POP3) en vanaf 2016 wordt ook cofinanciering van  Waterschappen ontvangen. In totaal is er de komende jaren voor € 39,7 miljoen beschikt waarvan 50% wordt gefinancierd door Europa en dus niet via de provinciale begroting loopt. Daarnaast hebben wij de uitbetaling aan RVO in 2021 al vastgelegd in 2020 omdat het beheer in 2020 uitgevoerd is (uitbetaling altijd het jaar NA het beheer). Vanaf 2016 worden de beschikkingen voor ANLB2016 door de provincie zelf afgegeven en hebben we het provinciale deel van deze verplichtingen al vastgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39