Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Incidentele en structurele baten en lasten en mutaties reserves (x € 1.000)

2020

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

112.120

-83.259

28.861

Baten

-18.038

-460.423

-478.461

1

Openbaar bestuur

0

-77

-77

2

Bereikbaarheid

-5.743

-8.880

-14.623

3

Water

0

-1.315

-1.315

4

Milieu

-867

-2.088

-2.955

5

Ruimte

-9.841

-3.129

-12.970

6

Groen

-1.503

-888

-2.391

7

Cultuur en Erfgoed

0

-9

-9

8

Financiën en Bedrijfsvoering

-84

-444.038

-444.122

Lasten

130.158

377.163

507.322

1

Openbaar bestuur

1.324

19.042

20.365

2

Bereikbaarheid

54.035

176.291

230.326

3

Water

1.775

4.524

6.299

4

Milieu

10.531

36.325

46.856

5

Ruimte

24.930

19.388

44.319

6

Groen

21.028

45.906

66.934

7

Cultuur en Erfgoed

18.519

7.481

25.999

8

Financiën en Bedrijfsvoering

-1.983

68.206

66.223

Totaal Reserves

-71.688

31.626

-40.062

Baten

-408.704

-3.748

-412.452

1

Openbaar bestuur

-1.153

0

-1.153

2

Bereikbaarheid

-294.001

-2.776

-296.776

3

Water

-5.018

0

-5.018

4

Milieu

-11.455

0

-11.455

5

Ruimte

-15.863

-140

-16.003

6

Groen

-31.234

-70

-31.304

7

Cultuur en Erfgoed

-11.054

0

-11.054

8

Financiën en Bedrijfsvoering

-38.927

-762

-39.689

Lasten

337.016

35.374

372.390

1

Openbaar bestuur

0

0

0

2

Bereikbaarheid

194.160

0

194.160

3

Water

3.940

0

3.940

4

Milieu

20.135

0

20.135

5

Ruimte

24.966

0

24.966

6

Groen

11.217

23.796

35.012

7

Cultuur en Erfgoed

0

6.751

6.751

8

Financiën en Bedrijfsvoering

82.597

4.827

87.424

Eindtotaal

40.432

-51.634

-11.201

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39