Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Baten en lasten per beleidsprogramma exclusief mutaties reserves (x € 1.000)

LASTEN

BATEN

SALDO

Nr

Programma

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp begroting

Actuele begroting

Saldo rekening

1

Openbaar bestuur

23.467

23.444

20.365

-119

-105

-77

23.348

23.339

20.288

2

Bereikbaarheid

267.118

251.966

230.326

-35.857

-13.248

-14.623

231.261

238.718

215.703

3

Water

6.601

7.039

6.299

-1.025

-1.493

-1.315

5.576

5.546

4.984

4

Milieu

35.636

48.134

46.856

-2.750

-2.911

-2.955

32.886

45.223

43.902

5

Ruimte

46.138

49.565

44.319

-9.317

-9.827

-12.970

36.821

39.738

31.349

6

Groen

91.449

74.619

66.934

-558

-1.945

-2.391

90.891

72.674

64.543

7

Cultuur en Erfgoed

16.451

27.245

25.999

-30

-30

-9

16.421

27.215

25.991

Saldo van baten en lasten

486.859

482.011

441.099

-49.656

-29.559

-34.339

437.203

452.452

406.760

Specificatie programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering (x € 1.000)

LASTEN

BATEN

SALDO

Omschrijving

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele Begroting

Saldo rekening

Lokale heffingen innen

0

0

0

-210.057

-222.700

-223.649

-210.057

-222.700

-223.649

Algemene uitkering provinciefonds beheren

0

0

0

-211.453

-202.615

-203.965

-211.453

-202.615

-203.965

Dividend beheren

0

0

0

-7.080

-12.320

-13.431

-7.080

-12.320

-13.431

Financieringsfunctie beheren

0

0

0

-18

-648

-720

-18

-648

-720

Overige Algemene dekkingsmiddelen beheren

0

-3.677

-2.335

0

0

0

0

-3.677

-2.335

Stelposten beheren

2.722

0

-2.749

-3.150

-2.150

0

-428

-2.150

-2.749

Overhead beheren

70.408

74.837

70.202

0

0

-7

70.408

74.837

70.195

Bedrijfsvoering realiseren

1.071

636

650

-1.999

-2.515

-2.350

-928

-1.879

-1.700

Vennootschapsbelasting

26

105

-27

0

0

0

26

105

-27

Decentrale arbeidsvoorwaarden uitvoeren

500

600

482

0

0

0

500

600

482

Totaal

74.727

72.501

66.223

-433.757

-442.948

-444.122

-359.030

-370.447

-377.899

Saldo van baten en lasten

561.585

554.512

507.322

-483.413

-472.507

-478.461

78.172

82.005

28.861

Mutaties reserves per programma (x € 1.000)

Toelichting

Stortingen

Onttrekkingen

Mutaties

Nr

Programma

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele Begroting

Saldo rekening

1

Openbaar bestuur

0

0

0

-183

-1.192

-1.153

-183

-1.192

-1.153

2

Bereikbaarheid

143.907

216.154

194.160

-260.674

-337.305

-296.776

-116.768

-121.152

-102.616

3

Water

3.150

3.940

3.940

-2.750

-5.434

-5.018

400

-1.494

-1.078

4

Milieu

14.569

20.353

20.135

-3.049

-12.623

-11.455

11.520

7.730

8.681

5

Ruimte

16.348

24.967

24.966

-14.710

-23.326

-16.003

1.638

1.641

8.963

6

Groen

30.083

35.711

35.012

-51.864

-37.129

-31.304

-21.781

-1.418

3.708

7

Cultuur en Erfgoed

6.751

6.751

6.751

-7.449

-11.776

-11.054

-698

-5.025

-4.303

8

Financiën en Bedrijfsvoering

58.993

84.017

87.424

-11.293

-40.044

-39.689

47.700

43.973

47.735

Totaal mutaties reserves

273.800

391.892

372.390

-351.972

-468.829

-412.452

-78.172

-76.937

-40.062

Saldo van baten en lasten

835.385

946.404

879.711

-835.385

-941.336

-890.913

5.067

-11.201

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39