4. Milieu

4.1 Borgen milieukwaliteit en ontwikkelen milieubeleid

Beleidsdoel 4.1

Borgen milieukwaliteit en ontwikkelen milieubeleid

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

4.1.1

Luchtkwaliteit verbeteren

901

934

1.188

-254

4.1.2

Geluidbelasting bewaken

507

135

82

53

4.1.3

Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

1.159

5.141

5.198

-57

4.1.4

Externe veiligheid bewaken (gevaarlijke grondstoffen)

64

552

486

66

4.1.5

VTH-taken uitvoeren en coördineren

27.486

29.056

28.390

666

4.1.6

Gezonde leefomgeving bevorderen

0

2.097

1.799

298

Totaal lasten

30.117

37.915

37.142

773

Totaal baten

-2.750

-1.981

-2.215

234

Totaal saldo

27.367

35.934

34.927

1.007

Storting

4.1.3

Resv. Bodemsanering

5.619

5.715

5.722

-7

4.1.6

Resv. Gezonde leefomgeving

2.700

4.561

4.561

0

Onttrekking

4.1.3

Resv. Bodemsanering

-397

-4.605

-4.163

-442

4.1.6

Resv. Gezonde leefomgeving

0

-1.000

-794

-206

Resultaat

35.289

40.605

40.253

351

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39