4. Milieu

4.2 Bijdragen aan een circulaire economie en energieneutraal in 2050

Toelichting

Prioriteiten

  • In 2020 is het beleidsprogramma energietransitie opgesteld; het Actieprogramma Klimaat waarin de koers van het coalitieakkoord wordt geborgd. Daarnaast is op het gebied van energie-infra -Bouwstenen adaptieve uitvoeringsstrategie energie-infrastructuur 2020-2024 opgesteld, een gezamenlijke routekaart naar het toekomstige energiesysteem. Ook beschikt de provincie inmiddels over een waterstofstrategie met als doel de ontwikkeling van de waterstofmarkt in de provincie Noord-Holland te ondersteunen.
  • In 2020 is de nieuwe Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 opgesteld en door GS in concept vastgesteld. De ambities uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ op het gebied van circulair bouwen en voedselverspilling zijn hierin verwerkt. De Actieagenda is definitief vastgesteld in februari 2021. Binnen de beperkingen van de corona- maatregelen en effecten is de Actieagenda 2017-2020 ook in 2020 uitgevoerd.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39