4. Milieu

4.2 Bijdragen aan een circulaire economie en energieneutraal in 2050

Beleidsdoel 4.2

Bijdragen aan een circulaire economie en energieneutraal in 2050

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

4.2.1

Bijdragen aan energietransitie

3.106

8.546

8.072

474

4.2.2

Bijdragen aan transitie naar circulaire economie

1.262

1.006

818

188

4.2.3

Verduurzaming bestaande woningvoorraad stimuleren

1.151

667

825

-158

Totaal lasten

5.519

10.219

9.714

505

Totaal baten

-930

-739

-191

Totaal saldo

5.519

9.289

8.975

314

Storting

4.2.1

Resv. Energietransitie

6.150

9.877

9.652

225

4.2.2

Resv. Circulaire Economie

100

100

100

0

4.2.3

Resv. Verduurzaming bestaande Woningvoorraad

0

100

100

0

Onttrekking

4.2.1

Resv. Energietransitie

-1.000

-5.895

-5.518

-377

4.2.2

Resv. Circulaire Economie

-652

-473

-330

-143

4.2.3

Resv. Verduurzaming bestaande Woningvoorraad

-1.000

-650

-650

0

Resultaat

9.117

12.348

12.329

19

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39