Toelichting op de balans

Activa

Het saldo van de overlopende activa is afgenomen met ca. € 7,6 miljoen. Deze afname komt met name doordat enkele grote vorderingen van totaal ca. 15,8 miljoen in 2020 zijn ontvangen. Hier tegenover staat een toename van de vooruitbetaalde bedragen met ca. € 6 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39