Toelichting op de balans

Activa

Vlottende Activa

Toelichting

De afname van het bedrag aan vorderingen met circa € 42 miljoen wordt verklaard door de afname van de uitzettingen in s-Rijksschatkist met € 43 miljoen, deze afname wordt onder andere veroorzaakt door het investeringsvolume in 2020.
Voor de overige vorderingen is een voorziening opgenomen van € 0,6 miljoen inzake rente op verstrekte leningen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39