Activa

Financiële vaste activa

Specificatie kredieten PMO Wegen

Besluit van provinciale staten resp. begrotingswijziging

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Beschikbaar gesteld krediet t/m 2019

krediet mutaties 2020

Beschikbaar gesteld krediet t/m 2020

Cumulatief besteed t/m 2019

rectificaties t/m 2019

Besteed in 2020

Cumulatief besteed t/m 2020

Restant krediet 2020

x

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Kredieten 2011 t/m 2013:

Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013

60.038

0

                60.038

                       -  

              -  

          -  

            -  

   60.038

Totaal prognose 2011 t/m 2013

62.379

0

                62.379

                       -  

              -  

          -  

            -  

   62.379

x

tekort ruimte krediet 2011 t/m 2013

rectificaties

-2.341

0

            -2.341

                -  

              -  

          -  

            -  

    -2.341

x

Kredieten 2012:

omschrijving

N502b-01 GO 9,20-11,24 incl. N503

nvt*

 nvt* 

                2.951

                    -  

               -  

         2.951

N232b-01 GO km 23,33 - 25,4, en km 29,4 - 33,15

nvt*

 nvt* 

                5.233

                    -  

               -  

         5.233

N244b-01 GO km 12,3 - 20,3

nvt*

 nvt* 

                4.666

                    -  

               -  

         4.666

N248b-01 GO km 3,55-18,70

nvt*

 nvt* 

                6.025

                    -1

               2

         6.026

N249a-01 GO km 0,00-12,6

nvt*

 nvt* 

                5.080

                    -  

               -  

         5.080

N517a-01 GO km 0,05-1,83

nvt*

 nvt* 

                   704

                    -  

               -  

             704

N207a/b-02 vervangen duikers bijdrage PMI

nvt*

 nvt* 

                2.204

                    -  

               -  

         2.204

N235a-01 GO km 0,03-8,1 incl busbaan

nvt*

 nvt* 

                4.160

                    -  

               -  

         4.160

N240a-01 GO km 7,0-10,0

nvt*

 nvt* 

                       -  

              -  

          -  

            -  

N241b-02 vervanging kunstwerk bijdrage aan PMI

nvt*

 nvt* 

                   200

                    -  

               -  

             200

N245b-01 GO km 29,3-35,9

nvt*

 nvt* 

                   790

                    -  

               -  

             790

N417a-01 GO km 8,9-10,8

nvt*

 nvt* 

                   499

                    -1

             37

             535

N509a-01 GO km 2,0-7,3

nvt*

 nvt* 

                2.447

                    -  

               -  

         2.447

N235a-03 GO km 0,03-8,1 incl busbaan fase 2

nvt*

 nvt* 

                1.874

                    -  

               -  

         1.874

x

                    -  

               -  

                 -  

x

                    -  

               -  

                 -  

N207a-01

nvt*

 nvt* 

                2.739

                    -  

               -  

         2.739

N242b-02

nvt*

 nvt* 

                8.319

                    -  

               -  

         8.319

N245a-01

nvt*

 nvt* 

                3.278

                    -  

               -  

         3.278

Bouwrente vvW

nvt*

 nvt* 

                   217

                    -  

               -  

             217

x

                    -  

               -  

                 -  

betrekking op deel niet gespecificeerd

                    -  

               -  

                 -  

Totaal kredieten 2012

rectificaties

51.993

-32.178

           19.815

         51.386

              -2

         39

    51.423

  -31.608

x

Kredieten 2013:

omschrijving

N520a-01 GO km 0,05-5,17

nvt*

 nvt* 

                1.915

                    -  

               -  

         1.915

N511a-01 GO km 0,05 - 2,50

nvt*

 nvt* 

                1.040

             1.221

               -  

         2.261

N201b-02 GO km 35,9-40,43

nvt*

 nvt* 

                   889

                    -  

               -  

             889

N232c-01 overdracht aan Amstelveen

nvt*

 nvt* 

                   650

                    -  

               -  

             650

N236a-01 vervanging verhardingen

nvt*

 nvt* 

                2.133

                    -  

               -  

         2.133

N241a-01 bijdrage PMI

nvt*

 nvt* 

                       -  

              -  

          -  

            -  

N248a-01 bijdrage PMI

nvt*

 nvt* 

                1.885

                    -1

               9

         1.893

N512a-01

nvt*

 nvt* 

                1.221

            -1.221

               -  

                 -  

N521a-01 GO km 0,00-2,43

nvt*

 nvt* 

                1.261

                    -  

               -  

         1.261

Totaal kredieten 2013

rectificaties

8.046

-3.531

             4.515

         10.994

              -1

           9

    11.002

    -6.487

x

Kredieten 2014:

omschrijving

N206a-01 GO km 36,09-37,00

850

-850

                          -  

                   767

                    -  

               -  

             767

          -767

N239b-01 GO 

1.650

0

                  1.650

                1.305

                     2

               2

         1.309

           341

N244c-02 Bijdrage aan PMI

6.000

0

                  6.000

                6.002

                    -2

               -  

         6.000

               -  

N516a-02 vervangen KW 25b16

2.050

0

                  2.050

                2.040

                     1

               -  

         2.041

               9

Totaal kredieten 2014

          10.550

             -850

             9.700

         10.114

               1

           2

    10.117

      -417

x

Kredieten 2015:

omschrijving

N200a-02 vervangen verharding Zeeweg

3.315

-3.315

                          -  

                2.990

                    -  

               -  

         2.990

      -2.990

N203c-04 vervangen km 54,8-60,48

1.500

-1.500

                          -  

                1.459

                    -  

               -  

         1.459

      -1.459

N302a-03 vervanging wegconstructie km 39,3 - 48,73

4.680

0

                  4.680

                1.412

                    -1

       1.648

         3.059

       1.621

Totaal kredieten 2015

                  -  

            9.495

          -4.815

             4.680

           5.861

              -1

    1.648

      7.508

    -2.828

x

Kredieten 2016:

omschrijving

N205b-03

670

0

                      670

                   466

                    -  

               -  

             466

           204

N242Ld-01

350

0

                      350

                   213

                    -  

               2

             215

           135

N243a-03

700

-700

                          -  

                   408

                    -  

               -  

             408

          -408

N302a-01

1.070

-1.070

                          -  

                1.081

                    -  

               -  

         1.081

      -1.081

N506a-02

2.000

-2.000

                          -  

                1.600

                    -  

               -  

         1.600

      -1.600

N507a-02

2.000

-2.000

                          -  

                2.000

                    -  

               -  

         2.000

      -2.000

N236a-02

2.700

0

                  2.700

                1.843

                    -  

           598

         2.441

           259

Totaal kredieten 2016

            9.490

          -5.770

             3.720

           7.611

              -  

       600

      8.211

    -4.491

x

Kredieten 2017:

omschrijving

N240b-01

5.200

0

                  5.200

                       -  

              -  

        979

         979

     4.221

N520b-02

1.000

0

                  1.000

                     14

                    -  

               -  

               14

           986

Totaal kredieten 2017

            6.200

                -  

             6.200

               14

              -  

       979

         993

    5.207

x

Kredieten 2018:

omschrijving

N231b-01

PS 30-09-2019;69 414KE en 4KE correctie 2017:60

4.296

0

                  4.296

                2.717

                    -  

           223

         2.940

       1.356

N243a-04

8.700

0

                  8.700

                     40

              -  

           294

             334

       8.366

N247a-06

PS 18-11-2019:81

2.000

0

                  2.000

                     64

                    -  

             66

             130

       1.870

N240c-01

750

0

                      750

                     35

              -  

        702

         737

         13

N247b-02

3.600

0

                  3.600

                   403

                    -  

             93

             496

       3.104

Totaal kredieten 2018

          19.346

                -  

           19.346

           3.259

              -  

    1.378

      4.637

   14.709

x

Kredieten 2019:

N506a-03

3.700

0

                  3.700

                   395

                    -1

       1.949

         2.343

       1.357

N197a-01

voorschotkrediet  13-08-2020
vanuit P.00176.1 naar P.00174.1 krediet niet aangevraagd bij PMO 2019-2026

0

60

                        60

                       -  

              -  

         22

           22

         38

N201c-03

1.430

0

                  1.430

                       -  

              -  

          -  

            -  

       1.430

N239a-03

rectificatie 2020

2.090

110

                  2.200

                     52

               1

        186

         239

       1.961

N241b-03

10.850

0

                10.850

                       -  

              -  

        708

         708

     10.142

N247a-03

PS 18-11-2019:81

1.600

0

                  1.600

                     85

                     1

             51

             137

       1.463

N244a-01

PS 18-11-2019:81

480

0

                      480

                       -  

                    -  

             77

               77

           403

N243a-04

PS 09-11-2020:53

600

180

                      780

                       -  

                    -  

               -  

                 -  

           780

Totaal kredieten 2019

          20.750

              350

           21.100

             532

               1

    2.993

      3.526

   17.574

x

Kredieten 2020:

N242a-05 Vervangen glazen onderpanelen geluidschermen N242 en N244/N508 (nieuw)

PS 9-11-2020:53

1.500

                  1.500

                    -  

               -  

                 -  

       1.500

nnb

0

0

                          -  

              -  

               -  

                 -  

               -  

nnb

0

0

                          -  

              -  

               -  

                 -  

               -  

x

Totaal kredieten 2020

                 -  

           1.500

             1.500

                -  

              -  

          -  

           -  

    1.500

x

x

        135.870

         -45.294

           90.576

         89.771

              -2

    7.648

    97.417

    -6.841

* In de jaren tot 2014 werd een totaalkrediet aangevraagd dat verder niet werd opgedeeld naar onderliggende projecten.

Vanaf 2014 worden kredieten per project aangevraagd waardoor tevens de besteding per project inzichtelijk wordt.

Besluit van provinciale staten resp. begrotingswijziging

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Beschikbaar gesteld krediet t/m 2019

krediet mutaties 2020

Beschikbaar gesteld krediet t/m 2020

Cumulatief besteed t/m 2019

rectificaties t/m 2019

Besteed in 2020

Cumulatief besteed t/m 2020

Restant krediet 2020

Kredieten 2014: kunstwerken

omschrijving

N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03

8.763

                  8.763

                       -  

             8.475

           297

         8.772

              -9

N203 Brug Krommenie B-01 vervangen 19D04

17.525

-8.762

                  8.763

                8.572

            -8.476

             79

             175

       8.588

K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02 vervanging

PS 09-03-2020;14

11.500

4.000

                15.500

                9.521

                    -  

       5.598

       15.119

           381

Totaal kredieten 2014

          29.025

           4.001

           33.026

         18.093

              -1

    5.974

    24.066

    8.960

x

Kredieten 2015: kunstwerken

omschrijving

K19w Cruquiusbrug A verv best. En aanbru

PS 09-11-2020;53

9.800

2.450

                12.250

                1.191

                    -1

           129

         1.319

     10.931

Totaal kredieten 2015

            9.800

           2.450

           12.250

           1.191

              -1

       129

      1.319

   10.931

x

Kredieten 2016: kunstwerken

omschrijving

K09 Beatrixbrug 19D19

PS 30-09-2019;69

9.555

0

                  9.555

                7.968

                     1

           722

         8.691

           864

K17 Brug Ouderkerk

PS 09-11-2020:53

16.870

2.915

                19.785

                8.141

                    -  

           601

         8.742

     11.043

Totaal kredieten 2016

          26.425

           2.915

           29.340

         16.109

               1

    1.323

    17.433

   11.907

x

kredieten 2017: kunstwerken

omschrijving

K20m Kogerpolderbrug-03

PS 30-09-2019;69

7.700

0

                  7.700

                5.664

                    -  

       1.947

         7.611

             89

K20N Stolperbasculebrug

11.600

0

                11.600

                     54

              -  

        520

         574

     11.026

Totaal kredieten 2017

          19.300

                -  

           19.300

           5.718

              -  

    2.467

      8.185

   11.115

x

kredieten 2018 kunstwerken

omschrijving

N248b Waardbrug 14G11

0

                 -  

                  -  

                -  

              -  

          -  

            -  

          -  

Totaal kredieten 2018

                 -  

                 -  

                  -  

                -  

              -  

          -  

            -  

          -  

x

kredieten 2019 kunstwerken

N248b Schagerbrug A 14G14

4.600

0

                  4.600

                       -  

              -  

          -  

            -  

       4.600

K1 Zijperbrug 14D30

4.600

0

                  4.600

                       -  

              -  

          -  

            -  

       4.600

Totaal kredieten 2019

9.200

0

             9.200

                -  

0

          -  

            -  

     9.200

x

Totaal kredieten kunstwerken

          93.750

            9.366

          103.116

         41.111

              -1

     9.893

     51.003

   52.113

x

Totaal krediet wegen

         229.620

         -35.928

          193.692

        130.882

              -3

   17.541

   148.420

   45.272

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39