Activa

Financiële vaste activa

Specificatie kredieten PMO Vaarwegen

Besluit van provinciale staten resp. begrotingswijziging

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Beschikbaar gesteld krediet t/m 2019

krediet mutaties 2020

Beschikbaar gesteld krediet t/m 2020

Cumulatief besteed t/m 2019

rectificaties t/m 2019

Besteed in 2020

Cumulatief besteed t/m 2020

Restant krediet 2020

x

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x

Kredieten 2011 t/m 2014 oevers

Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013

rectificatie

24.461

-17.196

                  7.265

25.497

        -18.200

              -  

              7.297

               -32

K17a-02 [05.8680-1002]

rectificatie

200

-200

                          -  

36

                  -  

              -  

                    36

               -36

x

Ruimte krediet 2011 t/m 2014 oevers

rectificatie

            24.661

   -17.396

             7.265

         25.533

     -18.200

         -  

          7.333

           -68

Kredieten 2015: oevers

omschrijving

K20N-c-01 NHK vervanging oevers Noord km 65,45-68,0

3.500

0

                  3.500

3.634

                  -  

              -  

              3.634

             -134

K4/5/6-c vervanging vwv 19

4.928

0

                  4.928

3.675

                  -1

          883

              4.557

              371

K2/K3 vervangingen vwv 15

rectificatie

11.700

0

                11.700

8.425

                  -1

            36

              8.460

          3.240

x

Totaal kredieten 2015 oevers

            20.128

          -  

           20.128

        15.734

             -2

      919

        16.651

       3.477

x

Kredieten 2016: oevers

omschrijving

K4/5/6c vaarwegvak 20

8.000

324

                  8.324

2.078

                  -  

      4.457

              6.535

          1.789

x

Totaal kredieten 2016 oevers

              8.000

        324

             8.324

          2.078

            -  

    4.457

         6.535

       1.789

x

kredieten 2017

omschrijving

K4/5/6a vaarwegvak 18

PS 14-9-2020:40

7.300

673

                  7.973

1.219

                  -  

      3.314

              4.533

          3.440

K7/8 vaarwegvak 21

4.800

0

                  4.800

584

                  -  

          723

              1.307

          3.493

K20/10/09a-01 vaarwegvak 6

840

0

                      840

0

                  -  

          840

                 840

                  -  

x

Totaal kredieten 2017

            12.940

        673

           13.613

          1.803

            -  

    4.877

         6.680

       6.933

x

x

kredieten 2018 oevers

omschrijving

K20a-01 vaarwegvak 5

3.400

0

                  3.400

0

                   2

          287

                 289

          3.111

K20/10/09b-01 vaarwegvak 7

2.800

0

                  2.800

2

                  -1

          218

                 219

          2.581

x

Totaal kredieten 2018

              6.200

          -  

             6.200

                2

             1

      505

            508

       5.692

x

kredieten 2019 oevers

omschrijving

K9-01 vaarwegvak 8

840

0

                      840

5

                  -  

          142

                 147

              693

K20m-a-01 vaarwegvak 10

0

0

                          -  

0

                  -  

              -  

                     -  

                  -  

K20Na-01 vaarwegvak 4

1.500

0

                  1.500

1

                  -1

            98

                    98

          1.402

K20Zb-01 vaarwegvak 11

0

0

                          -  

0

                  -  

              -  

                     -  

                  -  

K18a-01, vaarwegvak 16, Westfriese Vaart; splitsing Waardkanaal

1.685

0

                  1.685

31

                  -  

          187

                 218

          1.467

K18b-01, vaarwegvak 17, Westfriese Vaart, zijsloot bij km. 7,8 - Medemblik

4.400

0

                  4.400

89

                  -1

          532

                 620

          3.780

K20a-02, vaarwegvak 5, Noordhollandsch Kanaal: Omval - Alkmaar Noord

1.600

0

                  1.600

2

                  -2

          890

                 890

              710

x

Totaal kredieten 2019

            10.025

          -  

           10.025

             128

             -4

    1.849

         1.973

       8.052

0

kredieten 2020 oevers

omschrijving

K19o-a-01 Vaarwegvak 32 (nieuw)

1.600

                  1.600

                  -  

              -  

                     -  

          1.600

K19o-b-01 Vaarwegvak 33 (nieuw)

1.690

                  1.690

                  -  

              -  

                     -  

          1.690

x

x

                   -  

     3.290

             3.290

               -  

            -  

         -  

               -  

       3.290

x

Totaal kredieten oevers

            81.954

   -13.109

           68.845

         45.278

     -18.205

  12.607

        39.680

     29.165

x

Besluit van provinciale staten resp. begrotingswijziging

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Beschikbaar gesteld krediet t/m 2019

krediet mutaties 2020

Beschikbaar gesteld krediet t/m 2020

Cumulatief besteed t/m 2019

rectificaties t/m 2019

Besteed in 2020

Cumulatief besteed t/m 2020

Restant krediet 2020

x

kredieten 2017: kunstwerken

omschrijving

x

x

K20N KVVS Kolkwand

11.600

0

                11.600

1.207

                  -  

          399

              1.606

          9.994

x

x

Totaal kredieten kunstwerken

            11.600

           -  

           11.600

           1.207

             -  

       399

          1.606

       9.994

x

Totaal kredieten Vaarwegen

            93.554

   -13.109

           80.445

         46.485

     -18.205

  13.006

        41.286

     39.159

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39