Activa

Financiële vaste activa

Toelichting

De toename in de financiële vaste activa wordt voornamelijk veroorzaakt door een storting van kapitaal van € 5,4 miljoen in Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland en € 0,8 miljoen in Innovatiefonds Noord-Holland. De investering in de overige langlopende leningen wordt veroorzaakt door de storting van de laatste tranche aan Pallas en € 1,3 miljoen Schiphol Area Development Company N.V.

De desinvesteringen betreffen met name aflossingen op de langlopende leningen waarvan het grootste bedrag ad € 11,3 miljoen is afgelost door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (Ron N.V.) en € 1,5 miljoen door Stichting Streekfonds Texel. Ook heeft een overheveling plaatsgevonden van € 0,4 miljoen van deelneming PDENH naar de overige vorderingen. Dit betreft nog te ontvangen Agio.

De herwaarderingen bestaan in 2020 voornamelijk uit herwaarderingen op deelneming PDENH ad € 0,8 miljoen en lening Pallas ad € 0,6 miljoen Daarnaast is in 2020 op leningen een afwaardering van € 0,2 miljoen teruggenomen.

Investeringsuitgaven en kredieten

 Overzicht van het verloop van investeringsuitgaven en kredieten 

Omschrijving van de investeringsuitgaven

x € 1.000

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Beschikbaar gesteld krediet t/m 2019

krediet mutaties 2020

Beschikbaar gesteld krediet

Cumulatief besteed t/m 2019

rectificaties t/m 2019

Besteed in 2020

Cumulatief besteed t/m 2020

Afboekingen in 2020 (niet meer besteed)

Restant krediet 2020

x

 2. MATERIELE VASTE ACTIVA

 a. Investeringen met een economisch nut:

 Gronden en terreinen

 Krediet v. strategische grondaankopen

10-12-2001; 66

                27.200

                    -   

              27.200

27.200

0

                        -   

27.200

                          -   

0

 idem

25-06-2007;50

                32.800

                    -   

              32.800

32.800

0

                        -   

32.800

                          -   

0

 idem

NJN 2008

                35.000

                    -   

              35.000

25.012

0

                2.233

27.245

                          -   

7.755

 idem, verlaging krediet

18-11-2013;64

                13.000-

                    -   

              13.000-

            13.000-

0

                        -   

             13.000-

                          -   

0

 Strategisch grondbeleid(oud)

begroting 2007

                15.000

                    -   

              15.000

15.000

0

                        -   

15.000

                          -   

0

 Verlaging krediet

Jaarrekening 2016

                17.000-

                    -   

              17.000-

            17.000-

0

                        -   

             17.000-

                          -   

0

 Verlaging krediet

Jaarrekening 2017

                40.000-

                    -   

              40.000-

            40.000-

0

                        -   

             40.000-

                          -   

0

 grondverkopen

                          -   

              6.229-

0

                5.003-

             11.232-

                          -   

11.232

 subtotaal  

            40.000

              -   

          40.000

        23.783

                -   

            2.770-

         21.013

                   -   

       18.987

 x

 x

 Natuurwerk Netwerk Nederland (NNN)

 14-9-2020;40

                          -   

        250.000

           250.000

                     -   

               6.281

                7.438

             13.719

                          -   

236.281

 verkoop van grond

 subtotaal  

                   -   

      250.000

        250.000

               -   

          6.281

            7.438

         13.719

                   -   

     236.281

 x

 Investeringen in steunpunten B&U

 1e wijz.2015

                   5.400

                    -   

                5.400

2.653

(3.820)

                    115

(1.052)

6.452

 Investeringen in steunpunten B&U

23-05-2016;29

                   3.100

                    -   

                3.100

3.240

(140)

                        -   

3.100

0

 Investeringen in steunpunten B&U

18-11-2019;81

                        45

                    -   

                      45

45

0

                        -   

45

0

 Investeringen in steunpunten B&U

1e wijz.2015

                140

                   140

140

                        -   

140

0

 Investeringen in steunpunten B&U

18-11-2019;81

             3.820

                3.820

3.820

                        -   

3.820

                          -   

0

 x

             8.545

              3.960   

           12.505

          5.938

           0

              115

           6.053

                   -   

         6.452

 x

 b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

 Grond-/weg-/waterbouwkundige werken:

 Provinciale wegen en vaarwegen

 diverse

           1.957.342

        121.805

        2.079.147

      1.662.829

            56.154-

              84.622

       1.691.297

                          -   

387.850

 Provinciale wegen en vaarwegen

 diverse

              854.624-

           26.064-

           880.688-

         620.889-

          117.084-

              19.931-

           757.904-

                          -   

(122.784)

 Ontvangen vergoedingen/verkoop grond

                          -   

                     -   

 subtotaal

       1.102.718

       95.741

     1.198.459

    1.041.940

       173.238-

          64.691

       933.393

                   -   

     265.066

 x

 Bereikbaarheid Haarlemmermeer-

 Bollenstreek/Duinpolderweg

 8-10-2018;51

                   4.800

                    -   

                4.800

723

(1)

                      49

771

4.029

 Bijdragen van Prov.Zuid-Holland en VRA

                   3.200-

                    -   

                3.200-

                 483-

                      -   

                        -   

                   483-

                          -   

(2.717)

 x

 subtotaal

             1.600

              -   

           1.600

             240

                 1-

                49

              288

                   -   

         1.312

 x

 Vervangingsinvesteringen wegen
(voor een specificatie van deze kredieten wordt verwezen naar bijlage PMO wegen)

 diverse

              229.619

           11.215

           240.834

130.882

0

17.541

148.423

47.143

45.268

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen
(voor een specificatie van deze kredieten wordt verwezen naar bijlage PMO vaarwegen)

 diverse

                93.554

             4.287

              97.841

46.484

(18.200)

13.003

41.287

17.396

39.158

 x

                          -   

                     -   

 subtotaal

          323.173

       15.502

        338.675

      177.366

         18.200-

          30.544

       189.710

            64.539

       84.426

 x

 PMO-projecten:

 x

 Projecten Machinerichtlijnen

 6-11-2017;60 en
18-11-2019;81 en
09-03-2020;14

                   9.400

           19.690

              29.090

3.031

0

              10.249

13.280

                          -   

15.810

 x

                          -   

                     -   

 24-uurs centrale brugbediening

 6-11-2017;60

                   9.000

                    -   

                9.000

8.962

0

                1.235-

7.727

                          -   

1.273

 x

                          -   

                     -   

 Vervangingsinvesteringen kunstwerken

 6-11-2017;60

                10.680

                    -   

              10.680

6.188

0

                2.258

8.446

                          -   

2.234

 x

                          -   

                     -   

 Zelfbediening Roskamsluis

 6-11-2017;60

                      427

                   15

                   442

                     -   

                      -   

                      10

                     10

                          -   

432

 Vervanging observatiecamera's VRI

 18-11-2019;81

                   1.000

                    -   

                1.000

                     -   

                      -   

                        -   

                       -   

                          -   

1.000

 Waterwolftunnel, vervanging SCADA
(bestuursingssysteem)

 18-11-2019;81

                   1.500

                    -   

                1.500

                     -   

                      -   

                      45

                     45

                          -   

1.455

 Ontsteken verlichting, TF-relais vervangen door klok
Ontsteken verlichting, TF-relais vervangen door een astronomische klok (totaal 780 stuks) in de kasten van de openbare verlichting en verkeersregelinstalaties

 18-11-2019;81

                      750

                    -   

                   750

                     -   

                      -   

                      40

                     40

                          -   

710

 Uitrol intelligente verkeerslichten

 25-9-2018;62 en 16-7-2019;68

                   4.515

                    -   

                4.515

                     -   

                      -   

                        -   

                       -   

                          -   

4.515

 x

 x

 subtotaal

            37.272

       19.705

          56.977

        18.181

                -   

          11.367

         29.548

                   -   

       27.429

 x

 Groenprojecten:

 x

 Natuurbrug Zeepoort

 Zomernota 2017 en
16-7-2019;68

                   3.168

                    -   

                3.168

3.047

0

                      71

3.118

                          -   

50

 Verkoop van grond

 x

 Verbinden en ontsnipperen faunapassages

 Zomernota 2017 en
16-7-2019;68

                   2.393

                321-

                2.072

321

(321)

                      51

51

                          -   

2.021

 x

 x

 subtotaal

             5.561

            321-

           5.240

          3.368

             321-

              122

           3.169

                   -   

         2.071

 x

Totaal
ToToTo x

       1.518.869

      384.587

     1.903.456

    1.270.816

       185.479-

        111.556

     1.196.893

            64.539

     642.024

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39