Activa

Financiële vaste activa

Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2020

 OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK 

 Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging 

 Beschikbaar gesteld krediet 

 Besteed in 2020 

 Cumulatief besteed t/m 2020 

 Afboekingen (niet meer besteed) 

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

 WEGEN 

 x 

 N201 Corridor 

 Grondaankopen 

 15-11-1999; 73 (pmi) 

11.345

                         -  

 Grondaankopen 

 05-11-2001;75 (pmi) 

15.900

                         -  

  Inrichting en opstarten projectorganisatie N201 

 05-11-2001;75 (pmi) 

2.545

                         -  

 Aanvullend krediet voorbereiding N201 

 13-05-2002; 31 (pmi) 

1.550

                         -  

 Subtotaal N201 uit PMI (kapitaalslasten) 

31.340

                         -  

 x 

 Krediet bij Regio akkoord (UNA reserve) 

 13-01-2003;7 

81.500

                         -  

 Krediet Realisatie Overeenkomst  (NCW 2005 EXINH) 

31.300

                         -  

 Krediet Realisatie besluit (NCW 1-1-2005)  

 25-10-2004; 72 

418.420

                         -  

 Krediet Realisatie Besluit herleid naar reële raming prijspijl 2011 

 25-10-2004;72 

46.300

                         -  

 Subtotaal krediet N201 bij Realisatie Besluit 

577.520

0

  Scopewijziging ongelijkvloerse kruising Zijdelweg 

 10-11-2008; 78 (pmi) 

20.000

                         -  

 Scopewijziging N201 Amstelpassage Aquaduct 

 10-11-2008; 78 (pmi) 

21.100

                         -  

 Scopewijziging Verkeersveiligheid Legmeerdijk 

 8-11-2005 (pmi 2005) 

725

                         -  

 Subtotaal scopewijzigingen N201 uit PMI 

41.825

0

 Totaal krediet Programma N201+  

650.685

0

 x 

 Totale bijdrage derden 

                 482.975-

                         -  

 x 

 Totaal  N201 incl terug te ontvangen kosten N201 

167.710

0

632.262

0

 x 

 Trajectbenadering grootonderhoud N201a 

 N201-29 Cruquiusbrug A (traj.benadering) 

 16-12-2013;78 

4.200

                     358

                 1.224

                        -  

 x 

 30-09-2019;69 

5.500

                         -  

                         -  

                        -  

 N523-01 traj.ben gr onderh N523a-N236 

 16-12-2013;78 

13.800

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

                     5.500-

 x 

8.300

                       10-

                 8.112

                        -  

 Totale bijdrage derden 

                   10.125-

 x 

 N23 Westfrisiaweg 

 EXINH voorbereidingskrediet (2005-27515) 

 2005-27515) 

2.500

 PMI 2007 voordracht 38, voorbereiding MER 

 2007;38 

1.500

 PMI 2008 voordracht 40, voorbereiding PIP 

 2008;40 

2.500

 PMI 2008 voordracht 40, grondverwerving 

 2008;40 

5.000

 PMI 2009 voordracht 78; uitwerking voorl ontwerp (VO) 

 2009;78 

2.000

 PMI 2009 voordracht 34, onderzoek en communicatie 

 2009;34 

4.000

 PMI 2010 voordracht 35, uitwerking ontwerp naar VO+ 

 2010;35 

1.100

 1e begrotingswijziging 2011 (voordracht 24) 

 14-02-2011;24 

81.400

 Subtotaal (EXINH) 

100.000

 Kredietaanvraag N23-01 (2012) 

 12-11-2012;88 

321.770

 Kredietaanvraag N23-02  (2014) 

 10-11-2014;78 

2.150

 Kredietaanvraag N23-03 (2016) 

27-06-2016;35

580

 Kredietaanvraag N23-03 (2016) 

27-06-2016;35

1.778

 Krediet N23 Westfrisiaweg 

426.278

            1.663

         397.334

                        -  

 Bijdragen derden 

 12-11-2012;88 

                 105.110-

 x 

 10-11-2014;78 

                         775-

 x 

 27-06-2016;35 

                         248-

 x 

                         -  

                         -  

 Bijdrage derden 

            106.133-

                  -  

                  -  

                 -  

 x 

 N203 rec op/afrit N246-Lindenlaan 

 13-05-2014;53 

7.600

 Aframing krediet 

 27-06-2016;35 

-850

 Verhoging krediet 

02-11-2016;77

750

 x 

7.500

                  -  

            7.354

                        -  

 Bijdrage derden 

                     3.640-

 x 

 N203 / N513 GO Uitgeest-Castricum 

 27-01-2015;14 

1.800

                         -  

                 1.762

                        -  

 x 

 Bermverharding N205, ged N232-Vijfhuizerweg 

27-06-2016;35

450

                         -  

                     389

                        -  

 x 

 Verdubb. N207 gedeelte A4-N205 

 Voorbereidingskrediet 

 10-11-2008; 78 

1.000

 Aanvullend krediet 

 22-06-2009;34 

9.400

 Aanvullend krediet 

 07-11-2011;78 

54.150

 Aframing krediet 

 19-05-2015;62 

-10.000

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-4.000

 Aframing krediet (onderhoud) 

27-06-2016;35

-7.200

 x 

43.350

                         1

               42.703

                        -  

 Bijdrage derden 

                   20.650-

 x 

 N208 Fietsverbinding langs N208 gem Haarlem/Bloemendaal 

 03-11-2015;99 

1.750

                     330

                 1.287

                        -  

 x 

 30-09-2019;69 

1.500

                         -  

                         -  

                        -  

 Bijdrage derden 

                         350-

 x 

 Trajectbenadering N231b, ged N201-N232 gem.Aalsmeer 

 Krediet 

 07-11-2017;76 

1.200

                         -  

                 1.200

                        -  

 Verhoging krediet 

 29-05-2018;39 

1.300

                         -  

                 1.262

                        -  

 x 

 16-07-2019;68 

70

                       61

                       61

                        -  

 OLV Greenport 

 30-09-2019:69 

414

                         -  

                         -  

 Bijdrage derden 

                         600-

 x 

 N231-17 Ongestoorde Logistieke Verbinding, gemeente Aalsmeer 

 N231-17 OLV Greenport, realisatie ingang 

09-11-2020;53

1.567

                     194

                     214

                        -  

 Bijdrage derden 

                         194-

 x 

 Trajectbenadering groot onderhoud N232a, gedeelte 

 bebouwde kom Haarlem-N205 

27-06-2016;35

100

                         -  

                       77

                        -  

 x 

 N235 doorstr./verk veiligheid N235/N247 

 22-05-2012;52 

4.200

                         -  

                 4.200

                        -  

 Extra krediet  

 12-11-2012;90 

475

                         -  

                     475

                        -  

 Extra krediet  

 16-12-2013;78 

825

                         -  

                     825

                        -  

 Extra krediet  

 27-01-2015;14 

400

                       64

                       88

                        -  

 Voorschot uit algemeen voorbereidingskrediet 

15-12-2016

0

                         -  

                         -  

                        -  

 x 

 Bijdrage derden 

                     4.432-

 x 

 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N235 ged.Ilpendam / P'end 

 03-11-2015;99 

27.550

 x 

 23-05-2017;46 

-1.300

 x 

              26.250

                 13

           19.985

                 -  

 x 

 Bijdrage derden 

 03-11-2015;99 

                   15.424-

 Aframing bijdrage derden 

 23-05-2017-46 

                         500

 x 

 N236 Reconstructie Loosdrechtdreef - Noordereind 

 (Wegvak naar RONA norm) Voorbereidingskrediet 

 21-06-2004;44 

600

                         -  

                     600

                        -  

 Aanvullend voorb.krediet 

 22-06-2009;34 

650

                         -  

                     650

                        -  

 Aanvullend voorb.krediet 

 23-09-2013;52 

1.550

                         -  

                 1.550

                        -  

 Aanvullend krediet 

 13-05-2014;53 

3.800

                         -  

                 3.800

                        -  

 Aanvullend krediet 

 02-11-2016;77 

1.400

                         -  

                 1.400

                        -  

 Verhoging krediet 

 23-05-2017;46 

500

                         -  

                     500

                        -  

 Verhoging krediet 

 29-05-2018;39 

300

                       12-

                     170

                        -  

 x 

8.800

-12

8.670

0

 Bijdrage derden 

                         467-

 x 

 N236 dp4 duurzaam veilig & vv Vechtbrug 

 Voorbereidingskrediet 

 23-09-2013;52 

500

 Krediet 

 13-05-2014;53 

14.900

 Aframing krediet 

 02-11-2016;77 

-455

 x 

14.945

                       74

               14.137

                        -  

 Bijdrage derden 

                             -  

 x 

 Faunapassage (ecol.verb.zone Naardermeer - 

 Ankeveense Plassen), gemeente Wijdemeren 

 28-06-2010;35 

12.660

                         -  

               12.660

                        -  

 Bijdrage derden 

 26-06-2011;51 

                     2.857-

 x 

 Reconstructie N236, deel 2: 

 Gein Zuid-Verlengde Rijnkade gem A'dam en Weesp 

 23-09-2013;52 

650

                         -  

                     630

                        -  

 x 

 N236 rec N236 deel 6: Faunapassage -Noordereind 

 19-05-2015;62 

1.500

                       21

                     196

                        -  

 x 

 N236 Trajectbenadering groot onderhoud Fr.Kampweg 

 (N236) en  N524, gem Gooise Meren en Hilversum 

27-06-2016;35

260

                         7

                     299

                        -  

 x 

 Herinrichting N239, ged Coppershorn-N240  gem Medemblik 

 Krediet 

 23-09-2013;52 

3.250

                         4

                 3.073

                        -  

 Bijdrage derden 

                         185-

 x 

 N240 herinrichting Kon. Emmaweg 

 07-11-2011;78 

10.000

                         -  

                 5.564

                        -  

 x 

 N240 krpt Droge Wijmersweg 

 Krediet 

 23-09-2013;52 

2.550

                         3

                 2.440

                        -  

 9-3-2020;14 

200

                         -  

                         -  

                        -  

 Bijdrage derden 

                         373-

 x 

 N240 Trajectbenadering groot onderhoud N240a, 

 gedeelte De Haukes, gemeent Hollands Kroon 

27-06-2016;35

70

                         -  

                       70

                        -  

 x 

 N240-14 N240b, gedeelte A7-Medemblik 

09-03-2020;14

3.750

                     431

                     431

                        -  

 x 

 Herinrichting kruispunt N241-Langereis 

 14-12-2009;87 

6.600

                         -  

                 6.600

                        -  

 Aanvullend krediet 

 19-05-2015;62 

2.600

                         -  

                 2.600

                        -  

 Verhoging krediet 

 29-05-2018;39 

225

                         -  

                     225

                        -  

 x 

 08-01-2019;9 

175

                         6

                     121

                        -  

 Bijdrage derden 

                         207-

 x 

 Herinrichting N241 gedeelte N242-N248  

 Voorbereidingskrediet 

 28-06-2010;35 

                     4.000

                         -  

 Krediet 

 12-11-2012;87 

                   49.000

                         -  

 Aframing krediet  

 16-12-2013;78 

                     5.000-

 x 

              48.000

                 3.669

               46.077

                        -  

 Bijdrage derden 

                         696-

 x 

 Trajectbenadering N241b, ged N242-A7 

 Voorbereidingskrediet 

 23-05-2017;46 

6.100

                         -  

                 6.100

                        -  

 x 

 30-09-2019:69 

4.900

                 4.923

                 7.813

                        -  

 Bijdrage derden 

0

 x 

 Aanleg fietstunnel (Tunnel Q) 

 Aanpassen krediet  

1.511

                         -  

                 1.511

                        -  

 x 

 Aanleg weefvak N242 thv Nollencircuit gemeente Heerhugowaard 

 14-12-2009;87 

1.891

                         -  

                 1.891

                        -  

 x 

 Reconstructie Smuigelweg- Niedorper Verlaat 

 25-04-2006; 32 

750

 Verhogen voorbereidingskrediet 

 08-05-2007; 38 

250

 Verhogen voorbereidingskrediet 

 13-5-2008; 40 

300

 Uitvoeringskrediet 

 14-12-2009;87 

29.200

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-7.500

 x 

jaarrekening 2018

-162

 x 

22.838

                  -  

               22.838

                 -  

 Reconstructie N242, gedeelte N508-Westtangent  

 Voorbereidingskrediet 

 14-12-2009;87 

1.000

                         -  

                 1.000

                        -  

 Uitvoeringskrediet 

 07-11-2011;78 

14.300

                         -  

               11.431

                        -  

 Bijdrage derden 

-3.051

 x 

 Broekhornpolder, gemeente Heerhugowaard 

 28-06-2010;35 

12.000

                         -  

               10.995

                        -  

 Bijdrage derden 

-7.000

 Verlaging bijdrage derden GS 10-5-2011 

2.400

 x 

 N242 rec Zuidtangent-N504 

 Krediet 

 23-09-2013;52 

2.900

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-900

 x 

jaarrekening 2018

-130

 x 

1.870

                         -  

                 1.870

                        -  

 Bijdrage derden 

-147

 x 

 Aanpassing N242, ged N504-Leijerdijk incl parallelweg 

 Krediet 

 23-05-2017-46 

1.710

                         -  

                 1.710

                        -  

 Verhoging krediet 

 07-11-2017;76 

200

                         -  

                     139

                        -  

 x 

 N242-12 rec oostelijke afrit N242-N243/4 

 12-12-2011;100 

520

                         3

                     403

                        -  

 x 

 N243 Herinrichting Noordervaart gem Schermer en Beemster 

 Voorbereidingskrediet 

 28-06-2010;35 

2.853

                         -  

                 2.853

                        -  

 x 

 Trajectbenadering N243a gem Alkmaar, Beemster en Koggeland 

 Voorbereidingskrediet 

 10-07-2017;46 

6.000

                     872

                 3.733

                        -  

 x 

 18-11-2019;81 

0

                         -  

                         -  

                        -  

 x 

 09-03-2020;14 

35.320

                         -  

                         -  

                        -  

 Bijdrage derden 

-717

 N244 Verdubbeling ged A7-N247 

 Voorbereidingskrediet 

 12-11-2012;90 

5.000

                         -  

                 5.000

                        -  

 Krediet 

 23-09-2013;52 

4.700

                         -  

                 4.700

                        -  

 krediet  

 13-05-2014;53 

32.800

                       82-

               31.790

                        -  

 x 

 30-09-2019;69 

-3.000

                         -  

                 3.000-

                        -  

 Bijdrage derden 

-21.718

 x 

 Trajectbenadering groot onderhoud N244a ged N242/N246 en N244/A8 

 Voorbereidingskrediet 

 03-11-2015;99 

2.000

                         -  

                 2.000

                        -  

 Krediet 

 02-11-2016;77 

4.600

                         -  

                 4.600

                        -  

 Verhoging krediet 

 07-11-2017;76 

900

                         -  

                     900

                        -  

 x 

 30-09-2019;69 

5.192

                         -  

                 5.192

                        -  

 x 

 30-09-2019;69 

500

                 2.063

                 2.730

                        -  

 Bijdrage derden 

-5

 Trajectbenadering N244a: deel B, Kogerpolderbrug 

 Krediet 

 02-11-2016;77 

6.600

                         -  

                 6.600

                        -  

 Verhoging krediet 

 07-11-2017;76 

5.500

                 2.359

                 3.623

                        -  

 Bijdrage derden 

-8

 Trajectbenadering N244a: deel C, Beatrixbrug 

 Krediet 

 02-11-2016;77 

5.200

                         -  

                 5.200

                        -  

 Verhoging krediet 

 07-11-2017;76 

2.500

                         -  

                 2.500

                        -  

 x 

 30-09-2019;69 

4.604

                     453

                 2.329

                        -  

 Bijdrage derden 

-5

 Reconstr krpt N245-Nauertogt gem.Langedijk 

 27-06-2011;51 

3.494

                 1.283

                 4.777

                        -  

 Bijdrage derden 

-3.300

 x 

 Trajectbenadering groot onderhoud N245a, gedeelte 

  N245, gedeelte N508-N504, gem Alkmaar en Langedijk 

27-06-2016;35

90

                         1

                       71

                        -  

 x 

 N246 Aanleg fietstunnel Kerkstraat gemeente Zaanstad 

 Voorschotkrediet 

 28-06-2010;35 

1.100

                         -  

                 1.100

                        -  

 Krediet 

 08-11-2010;66 

4.200

                         -  

                 4.200

                        -  

 Aanvullend krediet  

 23-09-2013;52 

3.600

                         -  

                 3.167

                        -  

 x 

8.900

 Bijdrage derden 

-1.864

 x 

 N247+N235 Bereikbaarh Waterland: langetermijnmaatregelen 

 Voorbereidingskrediet 

 13-05-2014;53 

2.500

 Verlaging voorbereidingskrediet 

27-06-2016;35

-1.250

 x 

1.250

 Verhoging voorbereidingskrediet 

27-06-2016;35

875

 Verhoging voorbereidingskrediet 

12-07-2016;52

800

 Verhoging voorbereidingskrediet 

02-11-2016;77

1.500

 Krediet 

23-05-2017;46

40.300

 x 

 08-01-2019;9 

2.650

 30-09-2019;69 

4.120

 x 

 09-11-2020;53 

5.000

 x 

56.495

                 6.443

               16.247

                        -  

 Bijdrage derden 

-23.675

 x 

 Praktijkproef fietspad Broek in Waterland/Monnickendam 

 02-11-2016;77 

400

                         -  

                     380

                        -  

 Bijdrage derden 

-198

 x 

 N247-20BereikbWaterlMaatrN247ged.A10Edam 

 01-11-2016;77 

250

                         4

                     129

 x 

 Vervang. Stolperbasculebrug14D35 

 *verseon 1278245 31-10-2019 

100

                       63

                       75

 x 

 Verlengen Koopvaardersschutsluis 

 *verseon 1316773 02-12-2019 

500

                     325

                     634

 09-03-2020;14 

7.200

                         -  

                         -  

 x 

 N248 Vervangen Stolperophaalbrug, gemeente Zijpe, Voorbereidngskrediet 

 26-06-2003; 57 

420

 Verhoging voorbereidingskrediet 

 10-11-2008; 78 

580

 Krediet  

 28-06-2010;35 

16.600

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-1.500

 x 

16.100

                       24

               15.471

                        -  

 Aanleg parallelweg N245-N249, gem. Zijpe en Schagen, voorber.kred. 

 26-06-2003; 57 

300

                         -  

 Verhoging krediet 

 10-11-2008; 78 

350

                         -  

 Verhoging krediet 

 23-09-2013;52 

7.650

                         -  

 Verhoging krediet 

 13-05-2014;53 

850

                         -  

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-1.000

                         -  

 x 

8.150

                       20-

                 6.676

                        -  

 x 

 bermverharding, ged N241 M'meer 

 22-05-2012;52 

950

                         -  

                     950

                        -  

 x 

 N250-01 Doorstr. in Den Helder (korte termijnm.) 

 09-03-2020;14 

1.500

                     774

                     774

                        -  

 x 

 Herinrichting N417, gemeente Hilversum 

 Herinrichting Utrechtseweg/rotonde Noodweg 

 22-06-2009;34 

950

                         -  

                     950

                        -  

 Aanvullend krediet 

 19-05-2015;62 

2.750

                       71

                     620

                        -  

 x 

 N417 Aanleg ecoduct (Zwaluwberg) te Hilversum 

 12-11-2012;90 

5.200

                         -  

 Aframing krediet 

27-06-2016;35

-700

                         -  

 x 

jaarrekening 2018

0

 x 

4.500

                     116

                 4.616

                        -  

 Bijdrage derden 

-375

 x 

 Trajectbenadering N502c, ged Callantsoog-Callantsogervaart 

 29-05-2018;39 

350

                         -  

                     314

                        -  

 x 

 Trajectbenadering N245a: ged. N504, ged N245-N242 

 Krediet 

 23-05-2017;46 

3.565

                 2.515

                 3.565

                        -  

 x 

 08-01-2019;9 

835

                     497

                     497

                        -  

 Bijdrage derden 

-442

 x 

 Reconstructie brug Oosthuizen 

 Krediet 

 25-04-2006; 32 

2.400

                         -  

                 2.400

                        -  

 Aanvullend krediet 

 23-09-2013;52 

800

                         -  

                     800

                        -  

 Verhoging krediet 

 23-05-2017;46 

300

                       28

                     285

                        -  

 x 

3.500

28

3.485

0

 x 

 Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster 

 Krediet  

 07-11-2017;76 

500

                         -  

                     500

                        -  

 x 

 08-01-2019;9 

100

                       53

                     107

                        -  

 Trajectbenadering groot onderhoud N510a, ged 

 bebouwde kom Alkmaar- bebouwde kom Bergen 

27-06-2016;35

292

                         -  

                     242

                        -  

 x 

 Reconstructie Alkmaar- Egmond 

 13-11-2006; 98 

4.750

                         -  

                 4.750

                        -  

 Verhoging krediet 

 22-05-2012;52 

1.522

                         -  

                 1.522

                        1

 Bijdrage derden 

-700

 x 

 Trajectbenadering groot onderhoud N516a gem Zaanstad en Oostzaan 

 03-11-2015;99 

3.700

                         1

                 3.802

                        -  

 Bijdrage derden 

-1.323

 x 

  Verl busbaan & aanl linksafstrook 

 Krediet 

 23-05-2017;46 

3.400

                 1.321

                 3.102

                        -  

 x 

 09-11-2020;53 

225

                         -  

                         -  

                        -  

 Bijdrage derden 

-1.835

 x 

 Trajectbenadering N518a 

 Krediet 

 02-11-2016;77 

920

                         1

                     691

                        -  

 x 

 Rec.krpt N520-Bennebroekerweg, gem Haarlemmermeer 

 Krediet 

7-11-2017;76

270

                         -  

                         4

                        -  

 x 

 N522 Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk  

 Voorbereidingskrediet 

 03-11-2015;99 

3.750

                         -  

                 3.750

                        -  

 Verhoging krediet 

 23-05-2017;46 

23.250

                 1.573

               11.307

                        -  

 x 

 30-09-2019;69 

-2.870

                         -  

                         -  

                        -  

 x 

 09-11-2020;53 

2.385

                         -  

                         -  

                        -  

 Bijdrage derden 

-7.370

 x 

 Reconstructie aansl N525 op-/afritten A1 en Vredelaan 

 Krediet 

 08-11-2010;66 

5.100

                     660

                 5.760

                        -  

 x 

16-12-2019;91

200

                         -  

                     159

                        -  

 Bijdrage derden 

-5.180

 x 

 Trajectbenadering groot onderhoud N526a gem Blaricum 

 19-05-2015;62 

500

                         -  

                     500

                        -  

 x 

 16-12-2019;91 

60

                         -  

                       54

                        -  

 Bijdrage derden 

-130

 OV-haltevoorziening Stroomlijnen 

 Statusrapport nr 272 

2.256

                         -  

                 2.253

                        -  

 x 

 R-net Fietsparkeren 

 Statusrapportnr 325 

1.232

                         -  

                     463

                        -  

 Bijdrage derden 

                         463-

 x 

 Verkeersveiligheid Abdijtunnel 

 19-11-2012;90 

8.066

                         -  

                 8.066

                        -  

 Bijdrage derden 

-4.786

 x 

 Verbeteren kwetsbaarheid vlotbruggen NH-kanaal 

27-06-2016;35

1.500

                         -  

                     863

                        -  

 x 

 Investeringspr. Flankerende maatregelen OV NHN 

 30-05-2005; 31 

7.000

                         -  

                 7.000

                        -  

 x 

 22-06-2009;34 

3.800

                         -  

                 3.800

                        -  

 x 

 3-11-2009;87 

1.400

                         -  

                 1.400

                        -  

 x 

 28-06-2010;35 

1.600

                         -  

                     156

                        -  

 Bijdrage derden 

-3.371

 x 

 Netwerkmanagement 

10-11-2008;78

15.000

 Verlaging krediet 

1-4-2014;44

-1.400

 x 

13.600

 Aanvullend krediet (alg-39) 

23-09-2013;52

950

 Verhoging krediet  

19-05-2015;62

7.094

 Verlaging krediet 

27-6-2016;35

-675

 Aframing krediet 

23-05-2017;46

-1.144

 Aframing krediet 

jaarrekening 2018

-188

 x 

19.637

                         -  

               19.637

                        -  

 x 

 Bijdrage derden 

19-05-2015;62

-7.094

 Aframing bijdrage derden 

23-05-2017;46

434

 x 

 Verkeersmanagement: Blauwe Golf vervolg 

 27-06-2016;35 

2.081

                         -  

                 2.081

                        -  

 x 

 23-05-2017;46 

220

                         -  

                       52

                        -  

 Bijdrage derden 

-2.085

 x 

 Led-verlichting (energiebesparing) 

14-09-2020;40

6.500

                     609

                     609

                        -  

 x 

 Netwerkbreed 

1-4-2014;44

1.400

 Verhoging krediet 

27-6-2016;35

675

 x 

2.075

                     441

                 1.433

                        -  

 Verhoging krediet, uitrol intelligente VRI's 

23-05-2017;46

710

 Verhoging krediet 

12-11-2018; 62

4.515

 x 

5.225

                         -  

                     476

                        -  

 Bijdrage derden 

-98

 x 

 Nieuwbouw Wilhelminasluis 

 Voorbereidingskrediet 

28-06-2010;35

2.000

                         -  

                 2.000

                        -  

 Uitvoeringskrediet 

07-11-2011;78

35.872

                         -  

               35.872

                        -  

 x 

08-01-2019;9

13.700

               11.512

               11.731

                        -  

 x 

09-11-2020;53

2.402

                         -  

                         -  

                        -  

 Bijdrage derden 

-36.752

 x 

 Zaanbrug 

 Voorbereidingskrediet 

28-06-2010;35

18.078

 Uitvoeringskrediet 

07-11-2011;78

4.578

 x 

09-11-2020;53

423

 x 

23.079

                     776

                 4.137-

                        -  

 Bijdrage derden 

-12.766

 x 

 Algemeen Voorbereidingskrediet 

 PS 15-06-98;39 

450

                         -  

                         -  

                        -  

 Verhoging voorbeidingskrediet 

 13-05-2002; 31 

1.050

                         -  

                         -  

                        -  

 Verhoging voorbeidingskrediet 

 22-11-2004;79 

6.000

                         -  

                         -  

                        -  

 Verhoging voorbeidingskrediet 

 22-06-2009;34 

2.500

                         -  

                         -  

                        -  

 x 

 Busbaan Wijckerpoort 

0

                     766

                 2.088

                        -  

 09-03-2020;14 

22.800

                         -  

                         -  

                        -  

 Bijdrage derden 

-5.100

 Trajectstudie N239 

5.700

                     123

                 1.329

                        -  

 Bijdrage derden 

-260

 Trajectbenadering GO N247b 

130

                       19

                       90

                        -  

 04-03-2020 vs-Kr 

370

                         -  

                         -  

                        -  

 Trajectbenadering N506a 

 30-09-2019;69 

1.270

                     661

                     780

                        -  

 Verbreden fietspaden gem. Alkmaar - Bergen 

0

                         -  

                         -  

                        -  

 Krpt Westerheide-Oude Postweeg 

 09-03-2020;14 

250

                     126

                     382

                        -  

 09-03-2020;14 

1.062

                         -  

                         -  

                        -  

 Nog te verdelen kosten 

7.520

                       12-

                     880

                        -  

 x 

 Totaal voorbereidingskrediet 

33.742

1.683

5.549

0

 x 

 x 

 Aankoop gronden 

 Masterplan N201, 8 nadeelcomp dossiers 

 09-07-2018;39 

1.800

                         2

                     141

                        -  

 Grondaankopen  * 

 4e wijziging 1994 

9.076

                       43

                     252

                        -  

 x 

 jaarrekening 2019 

2.449

                         -  

                         -  

                        -  

 Verkoop gronden 

0

                         -  

                 3.889-

                        -  

 x 

 Subtotaal ( in het PMI voorkomende kredieten) 

1.067.371

48.267

1.577.703

1

 x 

 Infrastructurele openbare vervoer projecten 

 x 

 HOV 't Gooi 

 Krediet 

 17-12-2014;2 

1.352

                         -  

                 1.351

                        -  

 x 

                                                 -  

11.299

                         -  

               11.299

                        -  

 x 

                                                 -  

1.350

                         -  

                 1.350

                        -  

 x 

                                                 -  

0

                         -  

                       11-

                        -  

 Krediet 

 17-12-2014;2 

96.949

               20.433

               50.083

                        -  

 Verhoging krediet 

 23-05-2017;46 

400

                         -  

                         -  

                        -  

 Verhoging krediet 

 29-05-2018;39 

650

                         -  

                         -  

                        -  

 Verhoging krediet 

 28-08-2018;50 

9.400

                         -  

                         -  

                        -  

 Verhoging krediet 

 09-03-2020;14 

325

                         -  

                         -  

                        -  

 x 

                                                 -  

0

                         -  

                         -  

                        -  

 Bijdrage derden 

-19.040

 x 

 HOV Velsen 

 05-07-2010;43 

63.950

 x 

 27-06-2016;35 

-13.950

 x 

 12-12-2016;77 

-13.000

 x 

 jaarrekening 2019 

-29.362

 x 

 08-01-2019;9 

-4.500

 Bijdrage derden 

1.450

 x 

4.588

                  -  

            4.362

                 -  

 x 

 HOV-05 HOV Fokkerweg-Schiphol Rijk 

 Voorbereidingskrediet 

 23-09-2013;52 

2.000

                         -  

                 2.000

                        -  

 Krediet 

 01-11-2014;89 

24.350

                         -  

               17.041

                        -  

 Verhoging krediet 

 19-05-2015;62 

405

                         -  

                     405

                        -  

 Verhoging krediet 

 23-05-2017;46 

2.600

                         -  

                 2.600

                        -  

 Verhoging krediet 

 29-05-2018;39 

18.700

                       11-

                 4.489

                        -  

 x 

 30-09-2019;69 

-4.500

                 4.500-

                        -  

 2 mln € -/- 1,1 mln € 

 09-03-2020;14 

890

                         -  

                        -  

 09-03-2020;14 

1.110

                         -  

                        -  

 Bijdrage derden 

-36.431

 x 

9.124

-11

22.035

0

 x 

 HOV Aalsmeer -knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ) 

 Gem Haarl'meer, Aalsmeer en Uithoorn 

 Krediet 

27-06-2016;35

29.099

               14.391

               20.672

                        -  

 Verhoging krediet 

29-05-2018;39

6.507

                         -  

                         -  

                        -  

 Bijdrage derden 

-32.078

 x 

3.528

14.391

20.672

0

 x 

 halte Royal Flora Holland 

 09-11-2020;53 

4.800

                     698

                     761

                        -  

 Bijdrage derden 

0

 HOV-02 Toolenburg-Nieuw Vennep 

 23-04-2020;voorschotkrediet 

250

                       63

                       63

                        -  

 Uitrol productformule R-net 

 29-05-2018;39 

2.914

                     780

                 1.632

                        -  

 Opdrachten Beleid 

 28-08-2018;50 

4.800

                       49

                     771

                        -  

 x 

 Subtotaal (infastructurele openb.vervoer projecten) 

132.689

36.403

114.368

0

 x 

 x 

 x 

 TOTAAL  

1.200.060

84.670

1.692.071

1

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39