5. Ruimte

5.2 Uitvoeren ruimtelijk beleid

Toelichting

Prioriteiten:

  • De ontwikkeling van de bestemming van de Averijhaven tot Energiehaven is opgepakt en heeft geleid tot een convenant.
  • De ruimtelijke inpassing van energietransitie in het Noordzeekanaalgebied is opgenomen in het proces om een Cluster Energie Strategie op te stellen.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39