5. Ruimte

5.2 Uitvoeren ruimtelijk beleid

Toelichting

Lobby
Vanuit onze rol als voorzitter van de BRS (samenwerking van 4 provincies en 56 gemeenten in de Schipholregio) is er steeds input geleverd op de diverse trajecten in het luchtvaartdossier. Naast de lusten wordt nadrukkelijk ook gevraagd om de lasten, in de vorm van geluidshinder, CO 2 -emissies, fijnstof en veiligheidsrisico’s mee te wegen in de besluitvorming. Onze kritische houding begint zijn vruchten af te werpen, we worden steeds beter betrokken.
Governance Schiphol
De ORS is geëvalueerd door Pieter van Geel, vanuit de BRS hebben we daar input op geleverd die in het advies van Van Geel is overgenomen.
Wonen/vliegen
De samenhang tussen luchtvaart en ruimtelijke ordening komt steeds beter op de agenda. Dit resulteert in gesprekken met het ministerie over de regels in het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). Door als IPO, VNG, BRS, MRA en marktpartijen samen op te trekken is bedongen dat er eerst een impactanalyse wordt gehouden voordat het Rijk tot aanpassing van de cumulatieregels geluid overgaat.
Regionale luchtvaart
Het luchthavenbesluit voor Westpoort is vastgesteld. Het luchthavenbesluit voor de drop off functie van de traumahelikopter op de VU is uitgesteld totdat het Rijk de wet heeft aangepast. In de wet zat een weeffout, deze wordt hersteld. Die aanpassing is nu in procedure.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39