5. Ruimte

5.1 Ontwikkelen ruimtelijk beleid

Beleidsdoel 5.1

Ontwikkelen ruimtelijk beleid

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

5.1.1

Omgevingsvisie uitdragen

1.693

2.825

2.454

371

5.1.2

Ruimtelijke kwaliteit borgen en stimuleren

455

1.494

1.386

108

Totaal lasten

2.148

4.319

3.840

479

Totaal baten

Totaal saldo

2.148

4.319

3.840

479

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

2.148

4.319

3.840

479

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39