5. Ruimte

5.1 Ontwikkelen ruimtelijk beleid

Toelichting

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van – veelal lokale – plannen die grote impact hebben op het landschap. De ARO is in 2020 vernieuwd en heeft een nieuw reglement gekregen. De samenstelling van de ARO is aangepast: nieuw ingebrachte kennisvelden zijn circulaire landbouw en klimaatadaptatie. In 2020 is de ARO 7 keer bijeen geweest en heeft 15 adviezen gegeven. De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) is een onafhankelijk expert op het gebied van ruimtelijke ordening die GS adviseert bij veranderingen en ontwikkelingen op regionaal niveau. Door zijn onafhankelijke positie heeft de PARK een belangrijke rol binnen het debat over de inrichting van de fysieke ruimte in Noord-Holland. De PARK heeft in 2020 11 adviezen uitgebracht.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39