Paragrafen

Bedrijfsvoering

Er is in 2020 gewerkt aan de inrichting van een inhuurdesk. Deze voorziening is ingericht om te borgen dat de complexe wettelijke kaders goed kunnen worden nageleefd, om het proces op een efficiënte manier uit te voeren en om de organisatie te ontzorgen. Tevens is er een nieuw kader "Externe capaciteit" opgesteld en vastgesteld door de directie. Dit kader biedt de organisatie richtlijnen en handvatten voor rechtmatige externe inhuur. Er zijn stappen gezet om de procesbeschrijvingen voor de inkoopketen op orde te brengen. Deze zullen begin 2021 worden voltooid. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die de accountant stelt en wordt de rechtmatige uitvoering van het inkoopproces steviger verankerd.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39