Paragrafen

Bedrijfsvoering

In 2020 hebben we een aantal initiatieven genomen om de realisatie van onze maatschappelijke opgaven met behulp van digitalisering in meer onderlinge samenhang te kunnen sturen. Zo hebben we onze ICT-organisatie en het CIO-office gebundeld in een nieuwe eenheid Concern Informatievoorziening en Datatechnologie, en is er een begin gemaakt met een op cloudtechnologie gebaseerde inrichting van een provincie breed dataplatform. Naast een technische infrastructuur brengen we ook de basis op orde wat betreft beleid en kaders om als provincie-organisatie verantwoord datagedreven te kunnen werken en gaan we investeren kennis van management en medewerkers. Met de uitbraak van de coronapandemie heeft het digitaal samenwerken een enorme groei doorgemaakt. Het project Digitaal samenwerken heeft in sneltreinvaart middelen beschikbaar gesteld om deze veranderingen te faciliteren. Vervolgens zijn er steeds meer randvoorwaarden ingevuld om op een moderne, digitale en veilige manier te kunnen samenwerken. Stap voor stap is nieuwe functionaliteit uitgerold op het gebied van samenwerken, bestandsopslag, documentmanagement en workflow.

De provincie krijgt daarnaast een steeds meer open en transparant karakter om de buitenwereld te laten zien wat we doen en waarom. Hiervoor is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een open dataregister, een online dataportaal, waarin de buitenwereld precies kan vinden over welke openbare data de provincie beschikt. Inclusief een vastgesteld proces en beleid voor het ontsluiten van open data.

Het datagedreven werken heeft een steeds prominentere plek gekregen en is op veel plekken al niet meer weg te denken. Om al deze initiatieven beheersbaar en veilig te houden is een robuuste technische infrastructuur van groot belang. De provincie heeft daarvoor een cloud- en integratieplatform gerealiseerd. Een moderne en schaalbare omgeving passend bij de opgaven. Deze moderne technologie vraagt om nieuwe kennis en een aangepaste organisatie-inrichting. Hiervoor is een team cloud infrastructuur & organisatie gestart waarbinnen steeds meer vorm wordt gegeven aan deze nieuwe manier van werken.   

In 2020 is ook de interprovinciale samenwerking op gebied van digitalisering voortgezet. Met de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) zijn er gemeenschappelijke initiatieven gestart op het gebied van verantwoorde technologie (ethiek) en data wat onder meer geresulteerd heeft in een interprovinciale gids ethiek en een data governance scan.

Gezien de snelheid van technologische ontwikkelingen is het belangrijk regelmatig te verkennen in hoeverre ontwikkelingen van belang of inzetbaar zijn voor de provincie. Eind 2020 is daarom de week van de Digitaliseringsstrategie georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in meer focus en speerpunten waarvan bestaande en nieuwe initiatieven gebruik kunnen maken en die de provincie ondersteunen in de weg naar een toegankelijke, transparante en digitale overheid.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39