Paragrafen

Bedrijfsvoering

Uit bedrijfsvoeringsbudget worden drie activiteiten op het gebied van communicatie gefinancierd. Ten eerste de interne communicatie. Interne communicatie is, nu iedereen thuiswerkt door corona, nog belangrijker geworden. Intranet is hierbij het centrale communicatiekanaal, maar er is daarnaast ook gebruik gemaakt van onder meer videoboodschappen, e-mails van de directie en achtergrondverhalen en interviews over werken in tijden van corona. In 2020 is ook gestart met de voorbereidingen voor een nieuw intranet. Ten tweede de profilering van de provincie als aantrekkelijke werkgever. Daartoe zijn in 2020 de vacatureteksten en de werkenbij-pagina op de website vernieuwd en wordt actiever gebruik gemaakt van LinkedIn. En tot slot wordt een dagelijks persoverzicht gemaakt voor de organisatie en bestuur.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39